Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Dân tộc Dao

Kim Anh - Tố Oanh - 09:00, 09/09/2022

Sinh sống lâu đời ở các tỉnh phía Bắc đất nước, dân tộc Dao có đời sống vật chất, tinh thần đặc sắc và phong phú, góp phần vào sự đa dạng bức tranh văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc anh em.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 21/2/2024

Tin trong ngày - 21/2/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/2, có những thông tin đáng chú ý sau: Độc đáo Lễ hội Trò Trám. Nam Định: Chấn chỉnh việc “đóng ấn, thu tiền” ở đền Bảo Lộc. Những người giữ hồn dân tộc ở buôn Mghí. Cùng các tin tức thời sự khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.