Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Video

Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

BDT - 15:19, 14/10/2021

Ngày 11/10/2021, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Tin cùng chuyên mục
Độc đáo lễ cấp sắc của đồng bào Dao đỏ

Độc đáo lễ cấp sắc của đồng bào Dao đỏ

Lễ cấp sắc là một nghi lễ truyền thống và quan trọng bậc nhất trong văn hóa của đồng bào dân tộc Dao đỏ. Trong đó, đại lễ cấp sắc 12 đèn, hay còn gọi là Tẩu Sai diễn ra trong 5 ngày 4 đêm liên tục. Nghi lễ cấp sắc thể hiện văn hóa riêng biệt của người Dao đỏ, ghi nhận sự trưởng thành của đàn ông.