Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đẩy mạnh phổ biến, GDPL cho đồng bào DTTS

PV - 15:58, 21/11/2018

Sáng ngày 21/11, tại trụ sở UBDT, Vụ Pháp chế đã tổ chức tọa đàm trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ông Lý Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế chủ trì buổi Tọa đàm.

Toàn cảnh buổi tọa đàm Toàn cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu được nghe ông Lý Anh Tuấn báo cáo khái quát dự thảo kết quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 . Theo đó, năm 2018 UBDT đã tổ chức tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến, giáo dục các quy định của Hiến pháp và pháp luật liên quan, chính sách dân tộc hiện hành cho đồng bào vùng DTTS và miền núi. Tổ chức tập huấn, PBGDPL cho công chức, viên chức, người lao động của UBDT. Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác PBGDPL.

Tham gia buổi Tọa đàm, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp cho Vụ Pháp chế trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian tới. Đặc biệt là về vấn đề phối hợp, lồng ghép giữa các Vụ, đơn vị, các địa phương để hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả cao hơn.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu,  Vụ Pháp chế sẽ bổ sung vào các nội dung, phương hướng hoạt động năm 2019.

HOÀNG QUÝ

Tin cùng chuyên mục