Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Doanh nghiệp khởi công dự án nhưng không xây dựng nhà ở xã hội sẽ bị thu hồi

PV - 16:10, 09/09/2022

Các chủ đầu tư đã đủ thủ tục nhưng không khởi công xây nhà ở xã hội sẽ bị xử phạt và buộc doanh nghiệp sớm khởi công thực hiện.

Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 33 dự án nhà ở thương mại có dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)
Trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 33 dự án nhà ở thương mại có dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Đây là quy định được Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đưa ra nhằm đảm bảo các dự án nhà ở xã hội thực hiện đúng tiến độ.

Hiện nay, trên địa bàn TP Hồ Chí Minh có 33 dự án nhà ở thương mại có dành 20% quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội, dự kiến cung cấp cho thị trường khoảng 70.000 căn hộ. Trong đó 14 dự án đã có đất sạch, số dự án còn lại chủ đầu tư chưa bồi thường giải phóng mặt bằng xong.

Với các chủ đầu tư đã đủ thủ tục nhưng không khởi công xây nhà ở xã hội, Sở Xây dựng sẽ tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh xử phạt và buộc doanh nghiệp sớm khởi công thực hiện nghĩa vụ này. Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục không xây dựng nhà ở xã hội, Sở Xây dựng sẽ kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh và Chính phủ có những biện pháp mạnh hơn, cần thiết sẽ thu hồi phần đất xây dựng nhà ở xã hội để giao cho Nhà nước xây.

Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh sẽ sắp xếp lại quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý hoặc quỹ đất do Nhà nước bồi thường để điều chỉnh quy hoạch và chuyển sang đất xây dựng nhà ở xã hội; tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư để xây dựng nhà ở xã hội cho thuê bằng nguồn vốn ngân sách hoặc vốn của doanh nghiệp với thời gian thuê đất tối đa là 50 năm.

TP Hồ Chí Minh cũng sẽ rà soát quỹ đất có quy mô lớn, quỹ đất nông nghiệp hoặc sản xuất kinh doanh không còn phù hợp với quy hoạch đã giao tại các khu vực huyện ngoại thành để xem xét điều chỉnh quy hoạch, tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo đúng quy định.

Đồng thời, UBND TP Hồ Chí Minh ủy quyền và phân công cho UBND các quận huyện và TP Thủ Đức thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân.

Dự kiến, TP Hồ Chí Minh ủy quyền thực hiện thủ tục như bồi thường giải phóng mặt bằng, chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp phép xây dựng... Điển hình hóa thiết kế nhà ở xã hội được thẩm định thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng để triển khai xây dựng hàng loạt, góp phần giảm thời gian thực hiện thủ tục đầu tư và giá thành căn hộ.

Tin cùng chuyên mục
Xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo đòn bẩy cho vùng DTTS phát triển

Xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo đòn bẩy cho vùng DTTS phát triển

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719); nhiều địa phương đã quan tâm đầu tư, triển khai đồng bộ các hạng mục kết cấu hạ tầng. Từ đó, tạo đòn bẩy phát triển cho vùng đồng bào DTTS.