Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Độc đáo lễ cấp sắc của đồng bào Dao đỏ

Trọng Bảo - 09:15, 21/02/2024

Lễ cấp sắc là một nghi lễ truyền thống và quan trọng bậc nhất trong văn hóa của đồng bào dân tộc Dao đỏ. Trong đó, đại lễ cấp sắc 12 đèn, hay còn gọi là Tẩu Sai diễn ra trong 5 ngày 4 đêm liên tục. Nghi lễ cấp sắc thể hiện văn hóa riêng biệt của người Dao đỏ, ghi nhận sự trưởng thành của đàn ông.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 11/4/2024

Tin trong ngày - 11/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 11/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Xuất cấp hơn 746 tấn gạo hỗ trợ nhân dân Điện Biên và Bắc Kạn. Hỗ trợ đồng bào DTTS ở Kon Tum học làm du lịch. “Biệt đội” băng rừng phá bẫy, giải cứu muông thú ở rừng nguyên sinh Quảng Nam. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.