Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Độc đáo nghi lễ buộc chỉ cầu may của người Thái

Thùy Anh - 17:59, 17/02/2023

Những ngày đầu Xuân năm mới ở các tỉnh vùng cao Tây Bắc thường có những lễ hội đặc sắc nhằm tái hiện lại phong tục tập quán lâu đời của cộng đồng các DTTS. Đối với người Thái ở Sơn La, ngoài những lễ hội đã trở thành Di sản văn hóa phi vật thể như xòe Thái; Lễ hội gội đầu truyền thống; lễ hội Kim Pang Then… thì nghi lễ buộc chỉ cổ tay để cầu may cũng là một nghi lễ độc đáo.

Tin cùng chuyên mục
Dân tộc Lào

Dân tộc Lào

Dân tộc Lào còn có tên gọi là Thay, Thay Duồn, Thay Nhuồn, Phu Thay, Phu Lào. Theo số liệu Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2019, người Lào ở Việt Nam có 17.532 người. Trong đó, nam là 8.991 người, nữ là 8.541 người.