Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Photo

Nét đẹp trong đám cưới truyền thống của dân tộc Giáy ở Lai Châu

Hà Minh Hưng - 11:18, 27/12/2022

Lai Châu - vùng đất phía Tây Bắc của Tổ quốc với 20 dân tộc giàu bản sắc. Trong cuộc sống hiện đại, nhiều phong tục, tập quán đã bị mai một ít nhiều, song tục cưới hỏi của dân tộc Giáy đến nay vẫn bảo tồn được các nghi lễ truyền thống, như: Dạm ngõ, so tuổi, ăn hỏi, lễ cưới và lại mặt. Mỗi nghi lễ đều có nghi thức cử hành khác nhau, chứa đựng các giá trị về vật chất, tinh thần, tạo nên nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống của bà con nơi đây.

Trước thời khắc đón dâu, y phục của chú rể phải do chính tay bà hoặc mẹ chỉnh sửa
Trước thời khắc đón dâu, y phục của chú rể phải do chính tay bà hoặc mẹ chỉnh sửa
Ngoài những lễ vật trước lúc ăn hỏi, trong ngày cưới (xin dâu) lễ vật phải có là: 1 đôi gà, vịt, 1 gánh xôi hoặc 1 gánh bánh rán tất cả đều được bó cho vào giỏ tre gánh theo truyền thống
Ngoài những lễ vật trước lúc ăn hỏi, trong ngày cưới (xin dâu) lễ vật phải có là: 1 đôi gà, vịt, 1 gánh xôi hoặc 1 gánh bánh rán tất cả đều được bó cho vào giỏ tre gánh theo truyền thống
Trong ngày rước dâu, chỉ chú rể và phù rể được mang ô
Trong ngày rước dâu, chỉ chú rể và phù rể được mang ô
Gà mang sang xin dâu phải là gà trống mào cờ, lông đỏ, chân vàng
Gà mang sang xin dâu phải là gà trống mào cờ, lông đỏ, chân vàng
Nhà gái chuẩn bị những bát nước màu lá cây rừng đón đoàn nhà trai biểu thị sự may mắn, hồng phúc
Nhà gái chuẩn bị những bát nước màu lá cây rừng đón đoàn nhà trai biểu thị sự may mắn, hồng phúc
Đoàn nhà trai phải đứng chờ ngoài cổng, khi nào đại diện hai bên làm xong lý mới được phép vào
Đoàn nhà trai phải đứng chờ ngoài cổng, khi nào đại diện hai bên làm xong lý mới được phép vào
Trước khi nhà trai mang lễ đến xin dâu, đôi khèn Pí Kẻo sẽ tấu những bản nhạc vui như để đánh tiếng đoàn nhà trai đã tới
Trước khi nhà trai mang lễ đến xin dâu, đôi khèn pí kẻo sẽ tấu những bản nhạc vui như để đánh tiếng đoàn nhà trai đã tới
Bàn thờ trong đám cưới của người Giáy
Bàn thờ trong đám cưới của người Giáy
Đưa cô dâu từ buồng ra phải là em gái ruột, hoặc người bạn thận nhất
Đưa cô dâu từ buồng ra phải là em gái ruột, hoặc người bạn gái thân nhất
Cô dâu chú rể hành lễ trước bàn thờ tổ tiên
Cô dâu chú rể hành lễ trước bàn thờ tổ tiên