Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gia Lai: Hơn 3,2 tỷ đồng xóa mù chữ cho vùng DTTS tại Chư Sê

Ngọc Thu - 15:33, 17/03/2023

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS của Tiểu dự án 1 - Dự án 5 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, phấn đấu đến năm 2025, người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt tỷ lệ 90,1% trở lên.

Cô giáo dân tộc Gia Rai Rơ Lan Vy (giáo viên mầm non xã Dun, huyện Chư Sê) mở lớp học miễn phí cho người dân làng Dun
Cô giáo dân tộc Gia Rai Rơ Lan Vy (giáo viên mầm non xã Dun, huyện Chư Sê) mở lớp học miễn phí cho người dân làng Dun

Cụ thể, đối với giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Chư Sê giao cho các xã thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS gồm: 2.867 người học xóa mù chữ; 90 lớp học xóa mù chữ; phát 2.867 bộ tài liệu, sách giáo khoa, văn phòng phẩm; số lượng đơn vị mua sắm trang - thiết bị dạy xóa mù chữ 14 bộ. Kinh phí phân bổ thực hiện xóa mù chữ giai đoạn 2021 - 2025 là 3.245 triệu đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS. Trong đó, UBND các xã cần củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cấp xã, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo theo dõi, thực hiện nội dung liên quan đến Tiểu dự án 1 - Dự án 5; vận động, huy động người mù chữ tại địa phương tham gia học các lớp xóa mù chữ.

Hội Khuyến học, Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, vận động các gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư tích cực vận động người chưa biết chữ tham gia các lớp xóa mù chữ. Các trường học tổ chức rà soát, thống kê đầy đủ người mù chữ, tái mù chữ trên địa bàn, huy động tối đa người mù chữ ra lớp… bảo đảm hoàn thành thực hiện công tác xóa mù chữ cho người dân vùng DTTS giai đoạn 2021 - 2025.

Tin cùng chuyên mục
Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền, ngày 23/9, tại Tp. Hạ Long (Quảng Ninh), Vụ Xã hội thuộc Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH Home Credit Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Yêu thương cho các em nhỏ thuộc Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.