Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Gieo no ấm từ nguồn vốn tín dụng chính sách cho đồng bào ở Cao nguyên đá Hà Giang

Việt Hải - Mai Hương - 13:48, 13/07/2022

Từ sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước bằng các chương trình, dự án chính sách dân tộc; trong đó có chương trình tín dụng chính sách xã hội của Chính phủ, do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện hơn 20 năm qua, đã trở thành nguồn lực quan trọng giúp đồng bào các DTTS ở Hà Giang nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo.

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang
Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang

 Vượt qua cung đường Hạnh Phúc từ thành phố Hà Giang qua công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, chúng tôi đặt chân tới huyện Mèo Vạc. Đúng như cái tên, con đường đang mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho hàng vạn đồng bào các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá. Để rồi khi có thêm dòng vốn chính sách về bản, người dân dần bắt nhịp với tư duy sản xuất hàng hóa, từng bước vượt qua đói nghèo.

Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc Nguyễn Huy Sắc cho biết: Từ 2 chương trình nhận bàn giao ban đầu, đến nay, NHCSXH huyện Mèo Vạc đang triển khai thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách và một số chương trình, dự án của địa phương do ngân sách tỉnh, huyện uỷ thác sang.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác NHCSXH
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác NHCSXH

20 năm qua, NHCSXH huyện Mèo Vạc đã hỗ trợ vốn cho trên 44.060 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với tổng số tiền đạt gần 994 tỷ đồng. Trong đó, 27.802 lượt hộ nghèo, 1.588 lượt hộ cận nghèo, 1.974 lượt hộ mới thoát nghèo đã có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư sản xuất kinh doanh. 

Nguồn vốn cũng giúp cho 952 lao động có công ăn việc làm ổn định; 201 lượt hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động; 6.596 hộ trung bình, khá vay vốn để SXKD; 1.904 hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở; trên 346 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn trang trải chi phí học tập; 2.888 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư tại khu vực nông thôn...

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ, đầu tư, đã góp phần nâng tốc độ tăng trưởng kinh tế, bình quân của huyện đạt trên 13,3%, nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 1,95 triệu đồng/người/năm (năm 2002) lên 28 triệu đồng/người/năm (năm 2022). 

Kết quả này khẳng định giá trị, hiệu quả giữa chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Đảng, Nhà nước với thực tiễn tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khôi phục các làng nghề, phát triển, mở rộng sản phẩm dịch vụ OCOP trên địa bàn.

Tới đây, sẽ có thêm nhiều người dân Mèo Vạc bước qua nghèo khó khi dòng vốn tín dụng vẫn đang hỗ trợ 8.388 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng sống. HIện nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 363,8 tỷ đồng, gấp 20,23 lần so với thời điểm mới thành lập.

Không chỉ riêng vùng đất khó khăn Mèo Vạc, 20 năm qua, dòng vốn tín dụng chính sách cũng đang là trụ cột, hỗ trợ trực tiếp người dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang giảm nghèo, phát triển kinh tế địa phương. Với tổng dư nợ vốn tín dụng chính sách đến nay, đạt 4.046,6 tỷ đồng/89.063 hộ còn dư nợ (bình quân 45 triệu đồng/hộ), đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Hà Giang từ 43,65% (năm 2016) giảm xuống còn 18,54% cuối năm 2021 (bình quân giảm 4,19%/năm).

 Trong đó, 6 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 64,03% xuống còn 33,51%; 8 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; chỉ còn 7 huyện nghèo hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a của Chính phủ...

Hiệu ứng, tầm quan trọng của việc triển khai dòng vốn chính sách cũng đã được Tỉnh uỷ Hà Giang nhận thức rõ, và đưa việc nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội vào 1 trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm xây dựng Hà Giang đến năm 2025 thành tỉnh phát triển về du lịch thương mại, nông nghiệp đặc trưng hàng hóa.

Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền điạ phương dồn lực ủy thác vốn ngân sách địa phương qua NHCSXH, để thực hiện nhiều đề án kinh tế mang tính động lực, hứa hẹn những bứt phá mới cho công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2025, duy trì mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 4%/năm; 82 xã, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Tỉnh uỷ Hà Giang đã ban hành Nghị quyết số 58/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ, phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trọng tâm là ủy thác vốn, qua chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Giang để hỗ trợ người dân triển khai “Đề án cải tạo vườn tạp” và “Đề án phát triển bền vững cây cam sành”. 

Theo đó, 2 năm qua, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH tăng đột biến. Nhiều huyện dù rất khó khăn, song vẫn trích từ 1 tỷ đồng/năm ủy thác qua NHCSXH để hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo như: Mèo vạc, Xín Mần, Vị Xuyên...

Huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ
Huyện Mèo Vạc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mặc dù đạt được thành quả trên, nhưng chặng đường giảm nghèo bền vững phía trước không ít khó khăn khi nhiều huyện nghèo của tỉnh Hà Giang có tỷ lệ hộ nghèo cao như: Mèo Vạc vẫn còn tới 11.019 hộ (chiếm 64,07%); hộ cận nghèo là 1.944 hộ (chiếm 11,30%), nguy cơ tái nghèo cao cùng với diễn biến khó lường của dịch COVID-19. 

Vì vậy, để thúc đẩy việc thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc NHCSXH, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy-Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh đề nghị, NHCSXH tiếp tục tạo điều kiện để thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng của Chính phủ cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hà Giang,... góp phần cùng tỉnh Hà Giang thực hiện đạt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Ghi nhận những ý kiến của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cũng đề nghị, Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo UBND và cơ quan các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội; Tuyên truyền, vận động người dân các xã có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đồng bào DTTS thay đổi tư duy sản xuất, lồng ghép các chương trình dự án trồng trọt chăn nuôi, khuyến khích người dân vay vốn phát triển kinh tế...