Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Hiệu quả xây dựng nông thôn mới ở Bình Gia

Hồng Phúc - 09:50, 15/06/2020

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện 30a Bình Gia (Lạng Sơn) đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực. Đây là nền tảng, đồng thời cũng là động lực để Đảng bộ và Nhân dân huyện Bình Gia bước vào giai đoạn mới.

Sắc màu nông thôn mới ở huyện Bình Gia.
Sắc màu nông thôn mới ở huyện Bình Gia.

Diện mạo nông thôn mới

Là một huyện vùng cao 30a thuộc tỉnh Lạng Sơn, huyện Bình Gia có hơn 96% dân số là đồng bào các DTTS. Trong nhiệm kỳ qua, từ nguồn lực đầu tư của Trung ương, của tỉnh, sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc, huyện Bình Gia đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội (KT-XH); đời sống của đồng bào các dân tộc không ngừng được nâng lên.

Theo báo cáo của UBND huyện Bình Gia, giai đoạn 2015 - 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 11,24%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII đề ra. Nếu năm 2016, thu nhập bình quân đầu người tại huyện chỉ đạt 22,4 triệu đồng/người/năm thì hết 2020 sẽ đạt 36 triệu đồng/người/năm. Các chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục, y tế… đều đã cơ bản đạt hoặc vượt.

Đặc biệt, dù xuất phát điểm thấp, nhưng huyện Bình Gia hiện là một trong những điểm sáng của tỉnh Lạng Sơn trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Khác với các địa phương khác, khi triển khai Chương trình xây dựng NTM, Bình Gia chú trọng triển khai ở các xã đặc biệt khó khăn (ĐBKK). Nhờ tập trung nguồn lực, triển khai bằng những giải pháp sáng tạo và sự đồng lòng của Nhân dân, công cuộc xây dựng NTM ở các xã ĐBKK của huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Đến hết năm 2019, trung bình mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 11,26 tiêu chí, tăng 1,73 tiêu chí/xã so với năm 2018; toàn huyện có 5 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Dự kiến hết năm 2020, toàn huyện sẽ có 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và Bình Gia là một trong những huyện có nhiều xã ĐBKK đạt chuẩn NTM nhất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ông Lương Trương Đạt, Bí thư Huyện ủy Bình Gia chia sẻ: Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện đã huy động được gần 756 tỷ đồng để triển khai xây dựng NTM, trong đó Nhân dân đã tham gia đóng góp gần 28,9 tỷ đồng. Đây là nguồn động viên rất lớn cho các cấp chính quyền, bởi thực tế, đại bộ phận người dân vẫn còn khó khăn về kinh tế, nhưng đã tích cực tham gia để đem lại diện mạo mới cho địa phương.

Người dân Bình Gia đầu tư chăn nuôi gia súc.
Người dân Bình Gia đầu tư chăn nuôi gia súc.

Hướng đến bảo đảm an sinh toàn dân

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXII đặt mục tiêu đến năm 2020 cơ bản bảo đảm an sinh xã hội toàn dân. Trong nhiệm kỳ này, huyện đặt ra các mục tiêu cụ thể là: Phấn đấu hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 4% trở lên (theo chuẩn mới giai đoạn 2016 - 2020); 99% trẻ em đi học đúng độ tuổi ở bậc tiểu học; trên 98% tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 7 loại vắc xin; tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân là 12% trở xuống…

Sau 5 năm thực hiện, huyện Bình Gia đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Chỉ tính chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo, theo báo cáo của UBND huyện, trong 4 năm (2015 - 2019), bình quân mỗi năm huyện giảm 5,92% hộ nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 22,73%. Tại các xã được chọn tập trung chỉ đạo xây dựng NTM, đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10 - 12% trở xuống.

Thông tin thêm về tình hình thực hiện Nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác giảm nghèo của địa phương, ông Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện cho biết, huyện chú trọng thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách chế độ đối với hộ nghèo, nhất là hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ tiền điện; trợ giúp xã hội những người có hoàn cảnh ĐBKK; bảo đảm mức tối thiểu các dịch vụ xã hội cơ bản cho người dân tiếp cận, đặc biệt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người DTTS… Đặc biệt, để giảm nghèo bền vững, huyện khuyến khích những hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; đẩy mạnh chương trình giúp đỡ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Từ những kết quả đã đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXII, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Bình Gia xác định, tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, sự chung sức đồng lòng của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các tầng lớp Nhân dân để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội toàn dân, bảo đảm mức tối thiểu về thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và thông tin, truyền thông, góp phần từng bước nâng cao thu nhập, từng bước bảo đảm cuộc sống an toàn, bình đẳng và hạnh phúc của Nhân dân.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã chọn Đảng bộ huyện Bình Gia là Đảng bộ tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội Đảng bộ huyện Bình Gia lần thứ XXIII diễn ra từ ngày 15 -17/6/2020.


Tin cùng chuyên mục
Sóc Trăng: Tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập từ chính sách hỗ trợ người lao động DTTS

Sóc Trăng: Tạo cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập từ chính sách hỗ trợ người lao động DTTS

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động vùng đồng bào DTTS miền núi là một trong những nội dung thuộc "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719)". Xác định vai trò quan trọng của nội dung này, thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai nhiều giải pháp để đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS.