Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hỗ trợ dạy và học tiếng dân tộc thiểu số

P. Ngọc - 17:50, 11/06/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số (DTTS) trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ảnh minh họa/Internet
Ảnh minh họa/Internet

Theo dự thảo, hằng năm vào đầu năm học, cơ sở giáo dục tổng hợp nguyện vọng, nhu cầu học tiếng DTTS của người học, báo cáo cơ quan chuyên môn có thẩm quyền (phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo).

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nguyện vọng, nhu cầu học tiếng DTTS của người học từ các phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh; căn cứ vào các điều kiện tổ chức dạy học cụ thể của địa phương xây dựng kế hoạch và tham mưu UBND tỉnh lập hồ sơ đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ, nộp trực tiếp; qua đường bưu điện hoặc nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dạy học tiếng DTTS trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn.

Nội dung, phương pháp và kế hoạch dạy học tiếng DTTS được quy định trong từng chương trình tiếng DTTS hiện hành do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Môn Tiếng DTTS được thực hiện theo chương trình của từng cấp học, sử dụng thời lượng tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành để tổ chức dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Người học hoàn thành chương trình tiếng dân tộc thiểu số theo cấp học (từ lớp 9 trở lên) được kiểm tra, đánh giá, xếp loại và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành trình độ của cấp học.

Về chế độ chính sách, dự thảo cũng nêu rõ:

Đối với giáo viên, không phân biệt biên chế hay hợp đồng, kiêm nhiệm, dạy tiếng DTTS đảm bảo số giờ dạy theo định mức, trong đó có số tiết dạy tiếng DTTS từ 04 tiết/tuần trở lên đối với giáo viên; từ 02 tiết/tuần trở lên đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và tương đương được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung ngoài chế độ phụ cấp khác theo quy định. Không áp dụng chế độ phụ cấp này đối với giáo viên, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và tương đương đã được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ. Chế độ phụ cấp dạy tiếng dân tộc thiểu số được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Giáo viên dạy tiếng dân tộc, giáo viên kiêm nhiệm và giáo viên hợp đồng dạy tiếng DTTS có số tiết dạy vượt định mức quy định tại Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT thì số giờ dạy thêm được thanh toán theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính.

Đối với người học: Đối với người học là người DTTS học tiếng DTTS tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên được Nhà nước đảm bảo sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ việc học tiếng DTTS.

Cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS học tiếng DTTS tại trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên được hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo quy định tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC.

Đối với cơ sở giáo dục được giao nhiệm vụ dạy tiếng DTTS, thủ trưởng cơ sở giáo dục bố trí giáo viên dạy học tiếng DTTS bảo đảm đủ định mức theo quy định.

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm đảm bảo kinh phí thực hiện chế độ chính sách dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số quy định tại Thông tư này theo đúng quy định hiện hành về phân cấp ngân sách nhà nước.

Tin cùng chuyên mục
Ủy ban Dân tộc công bố Quyết định về công tác cán bộ

Ủy ban Dân tộc công bố Quyết định về công tác cán bộ

Chiều 21/5, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ cho công chức, viên chức quản lý thuộc Ủy ban Dân tộc. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh Chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Nông Thị Hà; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.