Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội thảo phát triển kinh tế hợp tác vùng Tây Bắc

PV - 09:03, 07/09/2018

Sáng ngày 6/9, Hội thảo “Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn Tây Bắc – Tiềm năng, thách thức và giải pháp” được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La. Hội thảo do Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La, Viện Kinh tế nông nghiệp hữu cơ tổ chức. Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tham dự Hội thảo.

Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng các đại biểu tham dự Hội thảo. Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo đã tập trung vào thảo luận các vấn đề về: Chính sách, cơ chế của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Bắc; tiềm năng, thách thức và giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn Tây Bắc. Đồng thời nghe các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La và Phú Thọ chia sẻ những kinh nghiệm triển khai các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại địa bàn; nêu lên những khó khăn tại Tây Bắc cần giải quyết trong thời gian tới.

Hội thảo cũng đã đề ra các mục tiêu đến năm 2020, đó là: Mỗi tỉnh trong vùng thành lập mới từ 35-40 HTX/năm, 80-90THT/năm; xây dựng mỗi năm từ 20-30 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị để nhân rộng tại địa phương; tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tham gia đào tạo bồi dưỡng tăng trên 30%; số lượng thành viên HTX tăng từ 15% trở lên; tỷ lệ HTX hoạt động hiệu quả đạt từ 50% trở lên và tăng tốc độ tăng trưởng KTHT, HTX, nâng tỷ trọng đóng góp vào GRDP hàng năm của tỉnh trên 5%...

Để đạt được các mục tiêu trên, từ nay đến năm 2020, sẽ đề ra các phương hướng, đường lối, chính sách tốt nhất để có thể phát huy được tối đa tiềm năng nội tại, huy động được nguồn lực từ thị trường trong nước và quốc tế đưa KTHT, HTX tại các tỉnh khu vực Tây Bắc phát triển nhanh hơn nữa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của vùng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đẩy nhanh xóa đói, giảm nghèo, giảm chênh lệch về điều kiện sống so với các địa phương khác.

QUỐC TUẤN