Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Hội thảo: Xóa bỏ hình thức phân biệt chủng tộc và cung cấp thông tin về giới

PV - 08:27, 30/10/2018

Ngày 29/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp với Tổ chức Irish Aid và Tổ chức UNWOMEN tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu Dự thảo báo cáo quốc gia thực hiện Công ước quốc tế về xóa bỏ hình thức phân biệt chủng tộc và cung cấp thông tin về giới”. Tham dự Hội thảo có đại diện của các bộ, ban, ngành; lãnh đạo Ban Dân tộc và đại diện Người có uy tín của 11 tỉnh và các tổ chức dân sự - xã hội. TS. Phan Văn Hùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT chủ trì Hội thảo.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Phan Văn Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Phan Văn Hùng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT nhấn mạnh: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, giao UBDT làm cơ quan đầu mối phụ trách Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) và chuẩn bị Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước. Để phục vụ, xây dựng báo cáo và thực hiện tốt Công ước CERD, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đã ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBDT thành lập Tổ soạn thảo Báo cáo quốc gia gồm 26 thành viên đại diện của: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các bộ, ban ngành có liên quan. Theo hướng dẫn của Liên Hợp quốc, kết cấu của Báo cáo dài 40 trang, gồm tài liệu cốt lõi chung và các văn bản điều ước cụ thể.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các chuyên đề như: Cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo đảm quyền bình đẳng đối với người DTTS và việc triển khai trong pháp luật; Quyền tiếp cận an sinh xã hội, dịch vụ xã hội; Vai trò của phương tiện truyền thông và biện pháp phổ biến quyền của người DTTS; Biện pháp bảo tồn và phát huy văn hóa và truyền thống các DTTS…

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, đại biểu tại Hội thảo, TS. Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của các thành viên Ban Soạn thảo, các đại biểu bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức dân sự, xã hội liên quan để sớm hoàn thiện Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi đệ trình lên Ủy ban Công ước CERD.

Toàn cảnh Hội thảo Toàn cảnh Hội thảo

Sau Hội thảo, Ban Soạn thảo sẽ nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trước khi UBDT có văn bản chính thức gửi xin ý kiến của các bộ, ban, ngành. Sau khi tiếp thu, hoàn thiện, UBDT sẽ đăng tải trên Cổng thông tin điện tử để người dân đóng góp ý kiến, trước khi tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

NGHĨA HIỆP