Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Huyện Đăk Glei (Kon Tum): Huy động nhiều nguồn lực để giảm nghèo bền vững

Kim Ngân - 10:36, 16/12/2020

Trong những năm qua, huyện Đăk Glei (Kon Tum) đã tích cực huy động nhiều nguồn lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, gắn với quyết tâm thực hiện đề án đưa thôn, xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành Chương trình 135. Theo đó, Huyện đã tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, vận động Nhân dân tích cực tham gia các mô hình, dự án phát triển sản xuất, giảm nghèo, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự lực, ý chí vươn lên thoát nghèo.

Từ nguồn vốn Chương trình 135 đã hỗ trợ người dân ở huyện Đăk Glei phát triển trồng cây sâm dây (Ảnh TL)
Từ nguồn vốn Chương trình 135 đã hỗ trợ người dân ở huyện Đăk Glei phát triển trồng cây sâm dây (Ảnh TL)

Là huyện nghèo của tỉnh Kon Tum, Đăk Glei có 9/12 xã thuộc khu vực III, 3 xã, thị trấn thuộc khu vực II. Giai đoạn 2016 - 2020, từ các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình 135 lên tới gần 61 tỷ đồng, huyện Đăk Glei đã đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

Cụ thể, huyện đã bố trí hơn 55,4 tỷ đồng đầu tư xây dựng 103 công trình, hiện đã đưa vào sử dụng 83 công trình, còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2020. Các công trình sau khi  đưa vào sử dụng đã phát huy được hiệu quả phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất, sinh hoạt và giao thông đi lại cho Nhân dân, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào DTTS vùng khó khăn. Đồng thời, huyện cũng bố trí hơn 3,4 tỷ đồng để duy tu, bảo dưỡng để nâng cao hiệu quả sử dụng và tuổi thọ công trình đã được đầu tư giai đoạn trước.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Trưởng phòng Dân tộc huyện Đăk Glei, Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được kết quả rất lớn trong công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng núi, vùng sâu vùng xa của huyện Đăk Glei. Nếu như năm 2016, huyện còn 11/12 xã đặc biệt khó khăn thì đến nay còn lại 9/12.

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, số hộ nghèo và cận nghèo hằng năm đã giảm sâu. Năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 38,18%. Đến thời điểm này, đã giảm xuống còn 26,88%, tương ứng với 3.416 hộ nghèo; toàn huyện còn 1.248 hộ cận nghèo, chiếm 9,82%. Thu nhập bình quân đầu người dân vùng đặc biệt khó khăn của huyện cũng đã tăng lên đáng kể, từ 19,2 triệu đồng năm 2016, dự kiến đạt 29,9 triệu vào cuối năm 2020.

“Hệ thống hạ tầng cơ sở đã được cải thiện đáng kể làm cho đời sống văn hóa, tinh thần được năng lên. Từ đó đã tạo lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng và công tác quản lý điều hành của Nhà nước góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội”, ông Sơn chia sẻ.

Đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đăk Glei được đầu tư rộng khắp.
Đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đăk Glei được đầu tư rộng khắp (ảnh TL)

Được biết, trong thời gian tới, huyện Đăk Glei tiếp tục sử dụng nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Chương trình 135 cùng các nguồn lực khác để đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Ngoài ra, huyện cũng chú trọng tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo, chuyển tải đến với người dân ở các xã, thị trấn để việc thoát nghèo trở thành phong trào rộng khắp trong toàn huyện; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu, trong giai đoạn 2020-2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 5,6 đến 6%/năm.

Tin cùng chuyên mục
Cà Mau: Phát triển mô hình nuôi cua trong hộp nhựa, hướng đi nhiều sáng tạo

Cà Mau: Phát triển mô hình nuôi cua trong hộp nhựa, hướng đi nhiều sáng tạo

Đối với tỉnh Cà Mau, cua biển là loài thuỷ sản nuôi có giá trị kinh tế cao, chỉ sau con tôm. Những năm gần đây, nghề nuôi cua phát triển nhanh về diện tích, sản lượng, theo hướng sản xuất hàng hoá, phục vụ xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập cho người nuôi.