Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Khánh Hòa: Các Chương trình mục tiêu quốc gia đạt được nhiều kết quả tích cực

T.Nhân - 20:54, 25/10/2023

Thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhờ đó, đời sống của người dân ở vùng nông thôn, miền núi, vùng đồng bào DTTS được cải thiện rõ rệt.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, ước thực hiện đến ngày 31/12/2023, thu nhập bình quân của đồng bào DTTS khoảng 19 triệu đồng/người/năm, tăng 1,36 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6%; hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất dân sinh được đầu tư tương đối đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt, nâng cao trình độ cho đồng bào DTTS. Từ những kết quả trên, đã giúp bộ mặt vùng DTTS và miền núi có nhiều thay đổi, đời sống đồng bào được nâng cao, phát triển.

Đối với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến tháng 9/2023, có 2/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới; số tiêu chí đạt chuẩn bình quân chung là 11,3 tiêu chí/xã. Năm 2023, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững ước thực hiện giảm nghèo đa chiều ở huyện Khánh Sơn là 7,32%, huyện Khánh Vĩnh là 7,72%.

Từ nguồn vốn đầu tư của các Chương trình mục tiêu quốc gia đã làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Khánh Hòa
Từ nguồn vốn đầu tư của các Chương trình mục tiêu quốc gia đã làm thay đổi diện mạo vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Khánh Hòa

Bên cạnh sự thuận lợi vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Văn bản hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành chưa cụ thể, còn chồng chéo, một số văn bản hướng dẫn chậm ban hành; công tác phối hợp giữa một số sở, ngành và các địa phương trong việc triển khai các chương trình chưa chặt chẽ; công tác theo dõi, tổng hợp, báo cáo các dự án, tiểu dự án của các sở, ban, ngành và các địa phương chưa đầy đủ, kịp thời; công tác tuyên truyền, phổ biến các Chương trình MTQG, các chính sách dân tộc còn hạn chế…

Nhằm năm bắt những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, mới đây, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Khánh Hòa đã làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương về việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương đã có báo cáo cụ thể cho Đoàn giám sát về những kết quả đạt được, đồng thời nêu, phân tích một số thuận lợi, khó khăn cần tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình MTQG.

Bà Lê Thị Mai Liên - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị: Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung thực hiện các Chương trình MTQG theo lộ trình đã đề ra. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng bộ chữ viết, tiếng DTTS để đưa vào giảng dạy; tham mưu xây dựng các nghị quyết của các dự án còn tồn đọng vốn; tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các địa phương để việc triển khai thực hiện các Chương trình MTQG ở vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao nhất.

Tin cùng chuyên mục
Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Vùng DTTS của Thủ đô trong dòng chảy văn hóa Hà thành: “Lực đẩy” từ tài nguyên văn hóa (Bài 1)

Với vị thế là Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà Nội có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú, đa dạng, nơi hội tụ, kết tinh, tỏa sáng, nơi nuôi dưỡng, thúc đẩy sự sáng tạo văn hóa, nơi tạo ra các sản phẩm và dịch vụ văn hóa chất lượng. Trong dòng chảy đó, vùng DTTS và miền núi của Thủ đô đã phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc, dung hòa với những tinh hoa trong văn hóa Hà thành xưa – nay để cùng xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa và thanh lịch.