Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Kon Tum: Ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa tỉnh Kon Tum và tỉnh Chăm-Pa-Sắc

Ngọc Chí - 21:00, 26/09/2023

Chiều ngày 26/9, tại thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền tỉnh Chăm-Pa-Sắc, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2027 giữa 2 tỉnh.


Ông Lê Ngọc Tuấn (ngồi giữa) – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phát biểu tại Lễ ký kết
Ông Lê Ngọc Tuấn (ngồi giữa) – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum phát biểu tại Lễ ký kết

Dự Lễ Ký kết về phía tỉnh Kon Tum có ông A Pớt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan. Về phía tỉnh Chăm-Pa-Sắc có ông Vi-Lay-Vông Bút-Đa-Khăm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-Pa-Sắc và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Chăm-Pa-Sắc.

Ông Vi-Lay-Vông Bút-Đa-Khăm (ngồi giữa), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-Pa-Sắc phát biểu tại Lễ ký kết
Ông Vi-Lay-Vông Bút-Đa-Khăm (ngồi giữa), Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Chăm-Pa-Sắc phát biểu tại Lễ ký kết

Mặc dù hai tỉnh không có chung đường biên giới, nhưng tỉnh Kon Tum và tỉnh Chăm-Pa-Sắc đã có mối quan hệ gắn bó từ lâu đời. Những năm qua, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, hai tỉnh đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho Nhân dân mỗi tỉnh.

Trong đó, quan hệ hợp tác về chính trị ngày càng chặt chẽ và đi vào chiều sâu, hợp tác giáo dục đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh Kon Tum đã tham dự Hội nghị kết nối thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam - Lào - Thái Lan năm 2023 tại thành phố Pắc-Xế, tỉnh Chăm-Pa-Sắc; cấp học bổng đào tạo trình độ Đại học tại Kon Tum cho 15 lưu học sinh tỉnh Chăm-Pa-Sắc; hỗ trợ kinh phí xây dựng trang web, phòng chống Covid-19, chỉnh trang đô thị và hỗ trợ người nghèo đón Tết Bun Py-may. Tỉnh Chăm-Pa-Sắc luôn tạo điều kiện hỗ trợ tỉnh Kon Tum công tác tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh trên địa bàn tỉnh Chăm-Pa-Sắc về nước; hỗ trợ đào tạo tiếng Lào cho công chức, viên chức của tỉnh và ủng hộ kinh phí tỉnh Kon Tum góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt.

Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum tham dự Lễ ký kết
Đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum tham dự Lễ ký kết

Hợp tác giữa hai tỉnh Kon Tum và Chăm-Pa-Sắc đã có những bước phát triển, tuy nhiên, chưa tương xứng với nhu cầu và tiềm năng, thế mạnh của mỗi tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Chính quyền tỉnh Chăm-Pa-Sắc đã thảo luận và thống nhất Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2027 với những nội dung: Hợp tác về chính trị, ngoại giao; hợp tác kinh tế, nông nghiệp, phát triển nông thôn, văn hóa, xã hội và du lịch; hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Đoàn đại biểu tỉnh Chăm-Pa-Sắc tham dự Lễ ký kết
Đoàn đại biểu tỉnh Chăm-Pa-Sắc tham dự Lễ ký kết

Trong đó, hai tỉnh tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy các Sở, ngành, địa phương giữa hai tỉnh thiết lập quan hệ hữu nghị và triển khai hợp tác, trọng tâm là các ngành kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và thực hiện hiệu quả Hiệp định, Nghị định thư, Biên bản Hội nghị về thương mại và đầu tư giữa hai nước và các cơ chế ưu đãi trong thương mại giữa hai nước, hai tỉnh. Tăng cường mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại giữa hai Bên. Tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa và khuyến khích nhà đầu tư của mỗi tỉnh tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án tại hai tỉnh.

Quang cảnh Lễ ký kết
Quang cảnh Lễ ký kết

Đẩy mạnh thực hiện các nội dung hợp tác về du lịch giữa các tỉnh trên trục Đông - Tây theo phương châm “Ba quốc gia một điểm đến”, Du lịch Khu vực Tam giác phát triển CLV. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của mỗi bên tăng cường phối hợp tìm kiếm, quy tập và hồi dương hài cốt liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Chăm-Pa-Sắc trong các thời kỳ chiến tranh theo Kế hoạch của Chính phủ hai nước.

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Chăm-Pa-Sắc (Lào) Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2027
Lãnh đạo tỉnh Kon Tum (Việt Nam) và tỉnh Chăm-Pa-Sắc (Lào) Ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giai đoạn 2023-2027

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị và truyền thống đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, lãnh đạo hai tỉnh tin tưởng mối quan hệ mẫu mực, trong sáng, thủy chung giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa hai tỉnh Kon Tum - Chăm-Pa-Sắc nói riêng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả to lớn hơn nữa, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước của mỗi bên, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị, tình đồng chí, anh em giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước.


Tin cùng chuyên mục