Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Kon Tum: Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ IV

Ngọc Chí - 17:48, 14/06/2024

Chiều ngày 14/6, huyện Kon Rẫy (Kon Tum) tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện lần thứ IV – năm 2024. Với chủ đề “Các dân tộc huyện Kon Rẫy đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Dự Đại hội có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum U Huấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Kon Rẫy và 150 đại biểu đại diện cho hơn 20 nghìn đồng bào các DTTS anh em đang sinh sống trên địa bàn huyện.

Huyện Kon Rẫy có 07 xã và 01 thị trấn, với 49 thôn, làng; người đồng bào DTTS chiếm gần 66% dân số toàn huyện. Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương. Việc tổ chức triển khai thực hiện có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Đầu tư mới, nâng cấp, sửa chữa 243 công trình với tổng kinh phí hơn 477 tỷ đồng. Từ đó hệ thống kênh mương nội đồng, công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, đường giao thông, sân thể thao, cầu dân sinh đưa vào phục vụ đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Các đại biểu tham dự Đại hội
Các đại biểu tham dự Đại hội

Đồng thời, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, huyện đã hỗ trợ 22 hộ nghèo khó khăn về nhà ở; 19 hộ nghèo đất ở và đất sản xuất; 139 hộ nghèo thực hiện chuyển đổi nghề; 520 hộ nghèo hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. Đầu tư xây dựng 04 công trình nước sinh hoạt tập trung phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho hơn 479 hộ và 58 công trình các loại phục vụ giao thông, sản xuất, sinh hoạt góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vùng đồng bào DTTS.

Nhờ vậy, đến nay toàn huyện có 4/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 01 xã là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, 01 xã đang trình công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; 02 khu dân cư đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu; 11 thôn, làng đạt chuẩn thôn nông thôn mới vùng đồng bào DTTS. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38 triệu đồng vào cuối năm 2023 tăng gần 14 triệu đồng so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm giảm 6,6%.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua Quyết tâm thư Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Kon Rẫy lần thứ IV với chủ đề “Các dân tộc huyện Kon Rẫy đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững ”.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc đã biểu dương những kết quả huyện Kon Rẫy đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng DTTS và thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh và bền vững. Đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, Người có uy tín là người DTTS. Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững”.

 Đồng bào các DTTS tiếp tục không ngừng phấn đấu vươn lên, phát huy tinh thần tự lực, tự cường; thay đổi nếp nghĩ, cách làm; đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, kinh doanh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đại hội cũng đã bầu chọn 13 đại biểu tiêu biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024.

Tin cùng chuyên mục