Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Lai Châu: Tăng cường kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR

Vân Khánh - 14:34, 19/04/2024

Những năm qua, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu luôn chú trọng làm tốt công tác kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Từ đó, góp phần đảm bảo chính sách của Nhà nước về chăm sóc, phát triển và bảo vệ rừng đạt hiệu quả cao, cải thiện sinh kế cho người dân.

Nhờ có nguồn lực tài chính ổn định từ chính sách chi trả DVMTR, công tác tuần tra, bảo vệ rừng được người dân Lai Châu thực hiện thường xuyên và hiệu qủa.
Nhờ có nguồn lực tài chính ổn định từ chính sách chi trả DVMTR, công tác tuần tra, bảo vệ rừng được người dân Lai Châu thực hiện thường xuyên và hiệu qủa.

Ông Nguyễn Bá Việt, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, cho biết: Hàng năm, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR của chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Việc kiểm tra quản lý, sử dụng tiền DVMTR cơ bản được các đơn vị thực hiện theo đúng quy định.

Trong năm qua, Quỹ đã tổ chức kiểm tra, giám sát trực tiếp việc chi trả tạm ứng, thanh toán tiền DVMTR cho người dân của các bên cung ứng DVMTR là ban quản lý rừng phòng hộ ở UBND  huyện, UBND, đồng thời, tiến hành giám sát, kiểm tra 86/106 xã, phường, thị trấn. Qua công tác kiểm tra, giám sát, Quỹ đã kịp thời phối hợp giải quyết những thắc mắc của người dân để đảm bảo công tác chi trả thực hiện theo đúng quy định.

Qua kiểm tra cho thấy việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại Lai Châu cơ bản đã được các chủ rừng thực hiện đảm bảo theo quy định. Tiền DVMTR được sử dụng cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng, các công việc chung của thôn, bản như: xây dựng nhà văn hoá, mua sắm bàn,…và một phần được phân chia cho các hộ gia đình trong cộng đồng để nâng cao đời sống, có sự đồng thuận của toàn thể người dân.

Trong thời gian tới ngoài việc thường xuyên, liên tục thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng, Quỹ Bảo vệ rừng và phát triển rừng tỉnh Lai Châu sẽ tiếp tục tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn để việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao nhất.