Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Lào Cai: Lấy giáo dục vùng cao là nền tảng, Trường PTDT nội trú và bán trú là nòng cốt trong phát triển giáo dục

Trọng Bảo - 17:00, 27/02/2024

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tại Hội nghị tổng kết công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, thí điểm phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 4 tuổi năm 2023 và bàn giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương năm 2024.

Các trường PTDT nội trú và bán trú là nòng cốt trong phát triển giáo dục ở Lào Cai
Các trường PTDT nội trú và bán trú là nòng cốt trong phát triển giáo dục ở Lào Cai

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Lào Cai có 600 trường mầm non, phổ thông và 10 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (TTGDNN-GDTX), 8.288 lớp, với 234.972 học sinh (so với năm học 2022 - 2023, giảm 2 trường, tăng 111 lớp, 5.477 học sinh). Chất lượng giáo dục toàn diện đã có bước tiến bộ vững chắc và rõ rệt, cơ sở vật chất trường, lớp được tăng cường đầu tư; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 76,1%. Ước kinh phí đầu tư cả giai đoạn 2021 - 2025 là 4.035 tỷ đồng, xây dựng 1.926 phòng học, 1.186 phòng bán trú và công vụ giáo viên, nhà đa năng, các hạng mục khác… 

Tỉnh cũng đã có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển giáo dục, đặc biệt chính sách cho vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn để thực hiện công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Để tiếp tục thúc đẩy phát triển giáo dục trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh: Trước những yêu cầu mới, để sự nghiệp giáo dục tiếp tục đổi mới theo Nghị quyết 29, có những bứt phá, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, giáo dục phải đi trước phát triển kinh tế - xã hội. Xác định quan điểm lấy giáo dục vùng cao là nền tảng, lấy Trường PTDT nội trú và bán trú là nòng cốt, trường chuyên là mũi nhọn, các trường có sức cạnh tranh với nhau để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Lấy chuyển đổi số là phương thức thực hiện, lấy chất lượng đầu ra là thước đo cho giáo dục tỉnh. Tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục giành nguồn lực để mua sắm trang thiết bị; quy hoạch mạng lưới và xây dựng các trường, điểm trường bảo đảm kiên cố đáp ứng nhu cầu dạy và học…

Tin cùng chuyên mục
Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi

Khánh Hòa: Dành nhiều sự quan tâm chăm lo giáo dục miền núi

Những năm qua, tỉnh Khánh Hoà dành nhiều sự quan tâm cho giáo dục miền núi, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ học sinh có điều kiện ăn ở ổn định. Ngoài các chính sách theo quy định của Chính phủ, tỉnh Khánh Hòa thực hiện hỗ trợ chi phí từ khi học mẫu giáo đến tốt nghiệp đại học; hỗ trợ gạo, miễn, giảm học phí…; tặng quà, học bổng từ các tổ chức chính trị xã hội, cá nhân trong và ngoài tỉnh dành cho học sinh, sinh viên DTTS.