Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Lào Cai: Phê duyệt xây dựng 117 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin

Trọng Bảo - 06:40, 22/11/2023

Để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; tỉnh Lào Cai đã phê duyệt xây dựng 117 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030.

Giai đoạn 2023-2030 tỉnh Lào Cai sẽ xây dựng 117 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin
Giai đoạn 2023-2030 tỉnh Lào Cai sẽ xây dựng 117 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin

Theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2023-2030 toàn tỉnh có 117 điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin. Trong đó, giai đoạn I từ năm 2023 đến năm 2025, có 69 xã thuộc khu vực III và 48 thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm phê duyệt danh mục, số lượng, cấu hình kỹ thuật các loại thiết bị được đầu tư tại mỗi điểm hỗ trợ đồng bào DTTS ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn việc quản lý hoạt động phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

Cùng với đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầu tư theo đúng quy định của pháp luật và bảo đảm không trùng lặp với các thiết bị đã được đầu tư từ các nguồn kinh phí khác và đang hoạt động ổn định. Địa điểm đầu tư đáp ứng các yêu cầu cơ bản về điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin quy định theo Điều 9 Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT ngày 30/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tin cùng chuyên mục
Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.