Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Phấn đấu giải ngân vốn Chương trình MTQG về giảm nghèo năm 2023 đạt tối thiểu 95%

Trọng Bảo - 06:01, 21/11/2023

Vừa qua, tại thành phố Lào Cai, Bộ trường Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã chủ trì Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội nghị có lãnh đạo tỉnh Lào Cai và một số bộ, ngành Trung ương, đại diện Sở Lao động- Thương binh và Xã hội 14 tỉnh, thành phố trong cả nước.


Qua 3 năm triển khai CT MTQG giảm nghèo cho thấy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ
Qua 3 năm triển khai Chương trình MTQG giảm nghèo cho thấy đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị nêu rõ, trong 3 năm (2021-2023), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phân bổ, giải ngân 23.529 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương là 21.855 tỷ đồng, chiếm 92,8%; ngân sách địa phương là1.494 tỷ đồng, chiếm 6,3%; huy động khác là 180 tỷ đồng, bằng 0,77%). Kết quả, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đã thực hiện đầu tư trên 1.684 công trình giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục,... tại 74 huyện nghèo, 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo góp phần phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, tạo liên kết vùng phục vụ dân sinh.

Cùng với đó, hỗ trợ trên 1.600 dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh nhằm tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, nâng cao chất lượng cuộc sống và thích ứng với biến đổi khí hậu, dịch bệnh cho người nghèo, với trên 14.496 hộ tham gia. Hỗ trợ hơn 1.000 dự án nâng cao năng lực sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp cho gần 37.520 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; hơn 3.587 người được tập huấn, tư vấn quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả. Hỗ trợ đào tạo nghề cho hơn 88.218 người nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh có huyện nghèo; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 146 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với tạo việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. 

Hỗ trợ nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng nghề cho hơn 10.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tạo việc làm, có thu nhập, nâng cao đời sống góp phần giảm nghèo bền vững. Cung cấp thông tin thị trường lao động, đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối với thị trường lao động đối với trên 30.000 lượt người lao động. Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 12.877 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo, trong đó xây mới là 9.598 căn, sửa chữa là 3.279 căn nhà cho người nghèo.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, công tác tham mưu xây dựng, triển khai một số dự án, tiểu dự án của chương trình tại địa phương còn hạn chế; nhiều địa phương có tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không tham mưu, không triển khai dẫn đến việc giải ngân chậm, tỷ lệ giải ngân rất thấp. Công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa chặt chẽ, trách nhiệm đề xuất xây dựng kế hoạch thực hiện chưa cao, chưa chủ động dẫn tới sự chậm trễ trong ban hành văn bản, đề xuất và phân bổ vốn thực hiện chương trình.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, tham luận các giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm khắc phục khó khăn, vướng mắc trong giải ngân nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm đúng, trúng, hiệu quả cao.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo thời gian qua. Sau 3 năm thực hiện chương trình hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn và hỗ trợ việc làm bền vững… đã giúp phát triển hạ tầng liên kết vùng, thiết yếu, phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giúp tạo việc làm, sinh kế bền vững, thu nhập tốt, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững. Chương trình MTQG về giảm nghèo cùng với các chương trình, đề án khác đã góp phần đạt tỷ lệ giảm nghèo đa chiều theo chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao hàng năm.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Bộ trưởng cũng đề nghị, thời gian tới, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn 2023 và nguồn vốn năm 2022 chuyển sang thực hiện năm 2023 theo đúng chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu đến hết năm 2023 giải ngân tối thiểu đạt 95%. Tiếp tục rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình theo thẩm quyền được giao. Nghiên cứu, hoàn thiện chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân trong giai đoạn đến năm 2030. 

Bộ trưởng nhấn mạnh, tập trung uu tiên các giải pháp tác động vào các chiều có tỷ lệ thiếu hụt cao, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vùng lõi nghèo để thực hiện được mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo các cấp, nhất là đội ngũ làm công tác giảm nghèo cấp huyện, cấp xã để có đủ năng lực triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS

Cần nghiên cứu bổ sung một số chủ trương, chính sách đặc thù bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đồng bào DTTS, miền núi, hải đảo, di sản văn hóa quý hiếm có nguy cơ thất truyền… Đó là ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), ngày 17/4.