Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Lộ trình miễn học phí với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh THCS

PV - 13:23, 11/03/2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được ý kiến cử tri đề nghị xem xét giảm mức thu học phí tối thiểu và có lộ trình miễn học phí đối với trẻ mầm non và học sinh THCS.

Học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2025-2026
Học sinh THCS được miễn học phí từ năm học 2025-2026

Cụ thể, cử tri cho biết: Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ, mức thu học phí áp dụng cho các khu vực thành thị, nông thôn, vùng DTTS và miền núi còn khá cao so với điều kiện kinh tế của người dân. Đồng thời dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Cử tri đề nghị Chính phủ xem xét giảm mức thu học phí tối thiểu và có lộ trình miễn học phíđối với trẻ mầm non và học sinh THCS để giúp người dân bớt khó khăn, đặc biệt khu vực vùng DTTS miền núi.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo để áp dụng từ năm học 2021 - 2022.

Giữ ổn định học phí năm học 2022-2023 bằng năm học 2021-2022

Theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP, mức học phí của các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021-2022 giữ ổn định, không tăng so với năm học 2020-2021 để chia sẻ khó khăn với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nghị định số 81/2021/NĐ- CP đã có các nội dung quy định về chế độ miễn, giảm học phí cho đối tượng là học sinh thuộc diện chính sách, con hộ nghèo, người DTTS.

Thực hiện Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 8/6/2022 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2022 và ý kiến của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023.

Trong đó yêu cầu giữ ổn định mức học phí năm học 2022 - 2023 của các cơ sở giáo dục công lập bằng mức học phí năm học 2021 - 2022 để góp phần kiểm soát lạm phát, hỗ trợ học sinh và gia đình phụ huynh giảm bớt gánh nặng, ổn định đời sống.

Học sinh THCS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn được miễn học phí từ năm học 2022 - 2023

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, khoản 5, khoản 6 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng DTTS và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền đã được miễn học phí. Cùng với đó, trẻ em mầm non 5 tuổi ở các vùng còn lại (không thuộc vùng thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng DTTS và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo) được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025.

Khoản 8, khoản 9 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định học sinh THCS ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng DTTS và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ năm học 2022 - 2023. Học sinh THCS ở các vùng còn lại (không thuộc vùng thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng DTTS và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo) được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026.

Như vậy, Nghị định số 81/2021/NĐ-CP đã quy định cụ thể lộ trình miễn học phí đối với trẻ em mầm non 5 tuổi và học sinh THCS đến năm học 2025 - 2026.

Trường hợp các địa phương bảo đảm được nguồn kinh phí để thực hiện trước lộ trình miễn học phí cho trẻ mầm non 5 tuổi và học sinh THCS so với lộ trình quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, đề nghị địa phương căn cứ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước quyết định việc thực hiện lộ trình miễn, giảm học phí cho học sinh theo thẩm quyền được giao từ nguồn ngân sách địa phương.