Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Ngân hàng Chính sách xã hội: Tổ chức khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Trung ương và cấp tỉnh

Phan Anh - Mai Hương - 14:25, 10/03/2023

Từ ngày 6 - 10/3/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức thành công lớp thứ nhất khóa đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Trung ương và cấp tỉnh, gồm 100 học viên là các đồng chí lãnh đạo NHCSXH; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban CMNV tại Hội sở chính và Giám đốc chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh. Tham gia giảng dạy là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Ts. Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH.

Tiến sĩ .Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu Tổng kết.
Ts. Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng phát biểu Tổng kết

Tham gia khóa đào tạo, các học viên đã được trang bị, bồi dưỡng những kiến thức của 7 chuyên đề về: Đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và Kết luận số 06-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Kỹ năng quản trị hiện đại; Vấn đề thực hiện chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững hiện nay; Tiếp tục đổi mới tư duy của Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ; Vai trò của truyền thông và vấn đề xử lý sự cố truyền thông trong lãnh đạo quản lý và Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Có thể nói, đây là những kiến thức được kết hợp giữa lý luận, sự khái quát, hệ thống hóa chủ trương, đường lối của Đảng về một số lĩnh vực cụ thể có sự gắn kết, liên hệ tới quá trình tổ chức triển khai tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của NHCSXH.

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tại Khóa đào tạo
PGs.Ts. Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung tại Khóa đào tạo

Thông qua nội dung các chuyên đề giúp cho học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm bắt một cách có hệ thống chủ trương, đường lối của Đảng về đổi mới phương thức lãnh đạo, về nội dung, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, về công tác cán bộ trong tình hình mới, về kỹ năng quản trị hiện đại, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông, kỹ năng ứng xử với đội ngũ báo chí… từ đó, góp phần thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới và đặc biệt là sự nhận thức nhất quán, đầy đủ và toàn diện về các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.

Phát biểu tại buổi tổng kết lớp thứ nhất khóa đào tạo, Ts. Dương Quyết Thắng - Tổng Giám đốc NHCSXH ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các học viên đã nghiêm túc học tập, lắng nghe và tiếp thu những kiến thức, nội dung được các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ truyền đạt.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng 15 học viên xuất sắc
Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng chúc mừng 15 học viên xuất sắc

Tổng Giám đốc đề nghị các học viên vận dụng linh hoạt, phù hợp và hiệu quả những kiến thức mới, kĩ năng làm việc tiên tiến, hiện đại được trang bị trong khóa đào tạo để ứng dụng vào công tác quản lý điều hành tại cơ sở, đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu trong Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030.Tổng Giám đốc cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị chia sẻ về những kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn; đóng góp ý kiến cho nội dung chương trình đào tạo cũng như cách thức tổ chức học để điều chỉnh, bổ sung phù hợp đối với các lớp học sau này.

Kết thúc khóa đào tạo, NHCSXH đã trao giấy chứng nhận cho các học viên và khen thưởng cho các học viên xuất sắc.

Tin cùng chuyên mục
Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của UBDT trong thực thi công vụ

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Thị Hà đã chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp bộ: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số đo lường hiệu suất công việc đối với công chức của Ủy ban Dân tộc (UBDT) trong thực thi công vụ (Bộ chỉ số KPI). Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện một số vụ, đơn vị của UBDT và một số nhà khoa học.