Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân

Trọng Bảo - 21:03, 15/08/2023

Đây là khẳng định được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức sáng 15/8.

Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam ban hành Nghị quyết số 04 về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”. Trong 20 năm qua, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Từ sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, đến sự chủ động của các địa phương, khu dân cư và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh, Ngày hội đã thực sự trở thành nhu cầu thiết yếu về sinh hoạt chính trị, văn hóa của cộng đồng. Khẳng định đây là ngày hội của Nhân dân, do Nhân dân tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, trong đó, Mặt trận Tổ quốc giữ vai trò nòng cốt trong việc tổ chức Ngày hội.

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tặng quà cho Nhân dân trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai tháng 11/2022
Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú tặng quà cho Nhân dân trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai tháng 11/2022

Ngày hội là dịp cao điểm để Nhân dân ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Những thành quả của việc xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước, trong phát triển của địa phương, cơ sở, trau dồi, vun đắp thêm tinh thần yêu nước và sức mạnh của khối Đại đoàn kết toàn dân. Tăng cường sự đồng thuận xã hội trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương; nhiều khu dân cư đã sáng tạo ra các hình thức giúp đỡ nhau chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm, giúp nhau về vốn, giống cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất... 

Bên cạnh đó, Ngày hội cũng góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, cũng là nơi giao lưu giữa các nền văn hóa của các DTTS…

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. (Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Bản Liền tháng 11/2021)
“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. (Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ chào mừng tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Bản Liền tháng 11/2021)

“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” là kết quả của việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác Mặt trận; được tổ chức rộng khắp và đi vào chiều sâu, trở thành nét đẹp truyền thống… Việc tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc” trong 20 năm qua có tính chất khích lệ, lan tỏa để Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tự giác, đồng thuận thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách của Đảng, Nhà nước. Từ đó, góp phần đưa Lào Cai đạt được những chỉ số ấn tượng, như: 100% số xã và thôn bản đã có đường giao thông tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa; 100% các xã có trường, lớp học kiên cố; 100% số xã, trên 98% thôn có điện lưới quốc gia, 94,3% hộ gia đình có điện sinh hoạt, phục vụ sản xuất; trên 95% số hộ được xem truyền hình; trên 95% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là 88,19 triệu/người/năm tăng khoảng 30 lần so với năm 2003; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 25,19%...

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai vì có những đóng góp xuất sắc trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn tỉnh 20 năm qua.