Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Nghệ An: Tổng kết công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc

PV - 14:19, 22/01/2019

Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ông Lương Thanh Hải, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao Giấy khen cho các đơn vị. Ông Lương Thanh Hải, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trao Giấy khen cho các đơn vị.

Theo Báo cáo của Ban Dân tộc Nghệ An, năm 2018, cùng với việc tham mưu các chính sách, kế hoạch cho UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các ngành, UBND các huyện thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tỉnh triển khai thực hiện chính sách theo các Quyết định của Chính phủ như Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2020; hỗ trợ bảo tồn văn hóa các DTTS; chính sách đối với Người có uy tín trong đồng bào DTTS…

Để phát huy hơn nữa công tác dân tộc, trong năm 2019, Ban Dân tộc Nghệ An xác định nhiệm vụ trọng tâm là chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, quyết định của Chính phủ về chính sách dân tộc. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội các DTTS giai đoạn 2016-2025; Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021… Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường thanh tra việc thực hiện các chính sách, đề án, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, Ban Dân tộc tỉnh cũng phối hợp giải quyết những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, không để xảy ra điểm nóng về an ninh-trật tự. Năm 2019, Ban Dân tộc tập trung cho công tác Đại hội Đại biểu các DTTS cấp huyện và cấp tỉnh; đẩy mạnh việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách dân tộc.

MINH THỨ

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội các DTTS

Gia Lai: Đẩy nhanh tiến độ điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội các DTTS

Thực hiện cuộc Điều tra, thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội 53 DTTS năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành gần 50% chỉ tiêu kế hoạch. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng cuộc điều tra, hiện nay các cấp, các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các Điều tra viên tích cực bám nắm địa bàn, đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin tại cơ sở.