Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Ngọc Lặc: Ghi nhận về những Người có uy tín đi đầu trong các phong trào thi đua ở cơ sở

Quỳnh Trâm - 07:10, 05/02/2024

Qúa trình phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS và miền núi, không thể thiếu được vai trò của những Người có uy tín. Họ là những người đi đầu thực hiện hiệu quả và lan tỏa các phong trào thi đua ở cơ sở.

Truyền động lực thi đua cho đồng bào DTTS

Bao năm qua, những Người có uy tín, già làng, trưởng dòng họ, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu sinh sống và làm việc ở các tổ chức, các thôn xóm, bản làng trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, đang là những người đi tiên phong, đóng góp nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự nơi bản làng vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Qua công tác tuyên truyền, vận động của đội ngũ Người có uy tín, Nhân dân các dân tộc trong huyện đồng lòng, chung sức phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới.
Qua công tác tuyên truyền, vận động của đội ngũ Người có uy tín, Nhân dân các dân tộc trong huyện đồng lòng, chung sức phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới.

Như chuyện của ông Phạm Văn Mư (SN 1980), Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp và xây dựng Hưng Thịnh, xã Thúy Sơn. Là người con dân tộc Mường, ông Mư luôn trăn trở làm sao để thoát nghèo, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Với sự tìm tòi, đào sâu nghiên cứu và học hỏi, vượt qua nhiều thách thức, ông Mư đã thành lập hợp tác xã, sản xuất thành công sản phẩm chế biến từ cây rau má của địa phương, được thị trường tiêu dùng chấp nhận như: Trà túi lọc rau má, Cao rau má, bột rau má…Trong đó, sản phẩm trà túi lọc rau má đã được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao vào tháng 01 năm 2023.

Một nhân tố điển hình khác, với những thành công từ phát huy truyền thống của dòng họ, góp phần nâng cao dân trí, chung tay xây dựng bản làng ngày càng ấm no, sạch đẹp, là  ông Phạm Văn Nam, Trưởng dòng họ Phạm Văn tại thôn Ngù Xẻ, xã Quang Trung.

Ông Nam đã tích cực vận động con em trong dòng họ, xây dựng một bộ quy ước của gia tộc gồm 9 chương 25 điều, trong đó có một chương quy định về xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài để động viên khen thưởng cho các thành viên, con cháu trong dòng họ đạt thành tích cao trong học tập, lao động, công tác. Những chương khác quy định về việc hiếu, việc hỉ, việc thực hiện tộc ước nhằm chấp hành pháp luật và hương ước của địa phương.

Nhờ thực hiện bộ quy ước này, mà tính đến thời điểm này, dòng họ của ông Nam đã có tới 30 người có trình độ đại học và cao đẳng, trong đó có 07 người có trình độ trên đại học. Năm 2007 đại diện dòng họ vinh dự được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng danh hiệu Gia đình, Dòng họ hiếu học toàn quốc.

Ông Phạm Văn Nam, Trưởng dòng họ Phạm Văn ở xã Quang Trung luôn tích cực vận động con em trong dòng họ thực hiện tốt bộ quy ước của gia tộc
Ông Phạm Văn Nam, Trưởng dòng họ Phạm Văn ở xã Quang Trung luôn tích cực vận động con em trong dòng họ thực hiện tốt bộ quy ước của gia tộc

Trong lĩnh vực văn hóa, bảo tồn và truyền dạy tiếng nói và chữ viết dân tộc (tiếng nói và chữ viết của dân tộc Dao), có nghệ nhân Phùng Quang Du, người dân tộc Dao sinh sống tại khu phố Hạ Sơn thị trấn Ngọc Lặc; Tham gia sưu tầm, biên soạn và bảo tồn truyền thuyết Mo mường có nghệ nhân Bùi Hồng Nhi, hiện đang sinh sống tại thôn Thanh Sơn, xã Ngọc Sơn; ông Phạm Văn Cảnh là Người có uy tín thôn Lập Thắng, thì luôn tích cực vận động Nhân dân trong thôn bảo tồn các nhà sàn truyền thống của dân tộc Mường và phấn đấu xây dựng bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường tại làng Lập Thắng xã Thạch Lập; ông Quách Văn Toản hộ sản xuât kinh doanh điển hình xã Ngọc Liên...

Từ những việc làm của đội ngũ những Người có uy tín đang lan tỏa, trở thành động lực thi đua cho nhiều người dân ở các bản làng noi gương.

Góp sức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH ở cơ sở

Còn nhớ sự kiện tháng 9/2023, đã có 177 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển KT-XH, giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa bàn. 

Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và Người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới
Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và Người có uy tín trong xây dựng nông thôn mới

Nổi bật là, những đóng góp của hàng trăm nhân tố tiêu biểu này, đã góp phần đưa huyện  Ngọc Lặc đã đạt 3/9 tiêu chí huyện NTM; 153/189 thôn đạt chuẩn NTM; 15/20 xã đạt chuẩn NTM, dự kiến năm 2024 có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, 7 thôn đạt chuẩn NTM. Huyện đang phấn đấu đến năm 2025, huyện đạt chuẩn NTM. Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,47%, giảm vượt so với KH là 2,02%. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc cho biết: Địa phương luôn ghi nhận về những đóng góp của Người có uy tín. Đặc biệt, những năm gần đây, đội ngũ Người có uy tín cũng đang là "nhân tố" quan trọng góp phần triển khai thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I, từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719).

Trong quá trình thực hiện các nội dung, dự án thành phần, nhiều Người có uy tín đã thực sự trở thành những hạt nhân truyên truyền, vận động đưa các thông tin về chính sách đến với Nhân dân; đồng thời cùng Nhân dân thực hiện các nội dung, dự án phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhiều Người có uy tín là tấm gương điển hình, đi đầu trong các phong trào thi đua ở cơ sở, như trong phong trào xây dựng nông thôn mới, họ đã hiến hàng ngàn mét vuông đất, huy động được nhiều nguồn lực trong Nhân dân, thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” để xây dựng nhà văn hóa; tu sửa trường học; khai hoang, cải tạo ruộng đất, phát triển trang trại sản xuất, kinh doanh dịch vụ đạt hiệu quả kinh tế cao...

Giai đoạn 2023-2025, huyện đề ra mục tiêu: Xây dựng, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vận động, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS&MN để ổn định tình hình chính trị, xã hội, tạo cơ sở cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững.Theo đó, huyện đã tạo mọi điều kiện để phát huy vai trò đội ngũ Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tin cùng chuyên mục
Thái Nguyên: Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ DTTS

Thái Nguyên: Quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ DTTS

Nhận thức được đội ngũ cán bộ, trí thức người dân tộc thiểu số có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị và là những hạt nhân tiêu biểu trong việc phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực và phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ này tại cơ sở.