Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Ngọc Lặc (Thanh Hóa): Nhiều thôn ở xã Minh Tiến vượt khó về đích nông thôn mới

Quỳnh Trâm - Tiến Minh - 17:48, 08/06/2022

Vừa qua, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ trao bằng công nhận thôn Phúc Long và Tiến Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021. Đây là niềm vui lớn của chính quyền địa phương và người dân trong các thôn, sau hơn 10 năm triển khai xây dựng NTM,

Lãnh đạo huyện trao Bằng công nhận thôn đạt chuẩn NTM và phần thưởng của huyện, của tỉnh cho 2 thôn đạt chuẩn NTM
Lãnh đạo huyện trao Bằng công nhận thôn đạt chuẩn NTM và phần thưởng của huyện, của tỉnh cho 2 thôn đạt chuẩn NTM

Với xuất phát điểm của các thôn, khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đều là những thôn khó khăn;Thu nhập bình quân đầu người thấp, tỷ lệ hộ nghèo đều trên cao...

Tuy nhiên, xác định ý nghĩa, lợi ích từ xây dựng NTM, tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, các cấp chính quyền địa phương, xã Minh Tiến đã dành gần 1,3 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, cùng nguồn xã hội hóa để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, các thôn cũng chủ động vận động các nguồn lực khác, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê tham gia đóng góp, với tổng nguồn vốn huy động của 2 thôn đạt hơn 7,7 tỷ đồng; trong đó thôn Phúc Long 5,5 tỷ đồng; thôn Tiến Sơn hơn 2,2 tỷ đồng...để hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển sản xuất nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân. 

Bên cạnh đó, các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ thể thao quần chúng được đa dạng hóa và đẩy mạnh. Vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên. An ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định, không có điểm nóng, vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra.

Tại buổi lễ công bố thôn Phúc Long và Tiến Sơn đạt chuẩn NTM, lãnh đạo huyện Ngọc Lặc đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà xã Minh Tiến nói chung, thôn Tiến Sơn và Phúc Long nói riêng đã đạt được trong xây dựng NTM. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo xã, cán bộ 2 thôn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, duy trì và nâng cao các tiêu chí. 

Theo đó, lãnh đạo huyện Ngọc Lặc cũng lưu ý, xã cần có định hướng, kế hoạch hợp lý trong phát triển kinh tế; duy trì ổn định và từng bước tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động nông nghiệp. Quan tâm hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo. Thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh, quốc phòng; tích cực chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội.