Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Người có uy tín

Người có uy tín tỉnh Vĩnh Phúc học hỏi kinh nghiệm tại Tuyên Quang, Hà Giang

Minh Thu - Văn Hoa - 14:30, 27/07/2022

Từ ngày 25 - 28/7, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc do ông Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tổ chức Đoàn công tác gồm 40 Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang.

Đoàn Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Vĩnh Phúc viếng Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
Đoàn Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Vĩnh Phúc viếng Nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đoàn đã đi thăm di tích lịch sử lán Nà Nưa, Khu di tích lịch sử Tân Trào - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các cơ quan Trung ương ở và làm việc trong thời kỳ tiền khởi nghĩa và thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; đi thăm các mô hình phát triển sản xuất, kinh doanh, di tích lịch sử trên địa bàn hai huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Đoàn đi thăm Hợp tác xã Lanh Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Đoàn đi thăm Hợp tác xã Lanh Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

Tại các dịa phương đến thăm, Người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Vĩnh Phúc đã có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lao động sản xuất, công tác vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá, bảo đảm an ninh trật tự.

Đoàn Người có uy tín đi thăm di tích lịch sử lán Nà Nưa, Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang
Đoàn Người có uy tín đi thăm di tích lịch sử lán Nà Nưa, Khu di tích lịch sử Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang

Thông qua chuyến đi học hỏi kinh nghiệm, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc mong muốn, đội ngũ Người có uy tín trong đồng bào DTTS của tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò, gương mẫu, đi đầu trên mọi lĩnh vực công tác, góp sức chung lòng xây dựng quê hương Vĩnh Phúc nói chung, vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh nói riêng ngày càng giàu đẹp.