Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Nhiều khó khăn trong quản lý khai thác khoáng sản

PV - 10:43, 05/10/2018

Hiện nay, tình trạng vi phạm trong khai thác khoáng sản đang diễn ra khá phổ biến, chủ yếu là khai thác vượt công suất, khai thác không phép. Điều này đã ảnh hưởng đến đời sống người dân và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Phó Tổng cục trưởng Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lại Hồng Thanh cho biết: Sau khi Luật Khoáng sản (năm 2010) có hiệu lực, năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Trong đó, có nêu rõ việc thăm dò, khai thác khoáng sản phải gắn với chế biến, sử dụng phù hợp với tiềm năng của từng loại khoáng sản và nhu cầu của các ngành kinh tế. Tính đến nay, cả nước có khoảng 3.000 tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đang thăm dò, khai thác khoáng sản theo hơn 4.000 giấy phép do cơ quan Trung ương và các địa phương cấp…

Tình trạng vi phạm khai thác khoáng sản vẫn diễn biến phức tạp. Tình trạng vi phạm khai thác khoáng sản vẫn diễn biến phức tạp.

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra cho thấy, tình trạng vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản tại nhiều địa phương vẫn gia tăng. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, các cơ quan chức năng tiến hành 902 cuộc thanh tra, kiểm tra phát hiện, xử phạt 798 tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền phạt hơn 56 tỷ đồng. Vi phạm chủ yếu là khai thác khoáng sản khi giấy phép hết hạn, hoặc không giấy phép, khai thác vượt công suất cho phép, khai thác ngoài phạm vi được cấp phép…

Đáng chú ý, vẫn có 33% số tỉnh, thành phố còn để xảy ra tình trạng xây dựng các bãi tập kết, trung chuyển cát, sỏi dọc bờ sông không có giấy phép xây dựng; 33% số tỉnh, thành phố có quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản có các loại khoáng sản không thuộc thẩm quyền cấp phép, chưa được Bộ TN&MT khoanh định và công bố khu vực phân tán, nhỏ lẻ.

Để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, Bộ TN&MT đẩy mạnh việc phối hợp với các địa phương trong việc xây dựng, ban hành quy chế phối hợp và thực hiện tốt quy chế phối hợp trong quản lý khoáng sản, nhất là đối với cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh là địa giới hành chính.

Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định nhất là đối với hành vi gian lận, khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, gây tổn thất lớn khoáng sản, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép (nhất là đối với khai thác cát, sỏi lòng sông) kéo dài mà không xử lý...

THIÊN ĐỨC