Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Những con số về Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

PV - 10:25, 28/06/2023

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi toàn quốc được tổ chức định kỳ hằng năm, với số lượng thí sinh lớn, kết quả sử dụng cho nhiều yêu cầu về chuyên môn và các mục đích khác nhau. Do vậy, kỳ thi được xã hội đặc biệt quan tâm trên nhiều phương diện.

Tin cùng chuyên mục
SHB và Học viện Ngân hàng hợp tác toàn diện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

SHB và Học viện Ngân hàng hợp tác toàn diện phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Vừa qua, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Học viện Ngân hàng đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ sinh viên, phục vụ sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.