Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Ninh Bình: Ưu tiên hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo

Thiên An - 17:54, 24/03/2023

Tỉnh Ninh Bình vừa ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2023 - 2025.

Mức hỗ trợ xây dựng là 100 triệu đồng/căn; mức hỗ trợ sửa chữa là 50 triệu đồng/căn (Ảnh Đức Lam)
Mức hỗ trợ xây dựng là 100 triệu đồng/căn; mức hỗ trợ sửa chữa là 50 triệu đồng/căn. (Ảnh Đức Lam)

Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ gồm: Hộ nghèo chưa có nhà ở, hoặc có nhà ở nhưng dột nát, xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ sập đổ trong mùa mưa bão, mà hộ gia đình không có khả năng tự xây dựng, sửa chữa. Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng. Hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hộ nghèo là người DTTS, hộ nghèo do phụ nữ đứng chủ...

Mức hỗ trợ xây dựng là 100 triệu đồng/căn; mức hỗ trợ sửa chữa là 50 triệu đồng/căn, được trích từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng nhà ở, các huyện, thành phố có thể huy động thêm các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước.

Ninh Bình hiện có 7.438 hộ nghèo (chiếm 2,3% tổng số hộ dân). Trong đó có 1.121 hộ nghèo khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ. Trước đó, năm 2022, từ nhiều nguồn vốn, Ninh Bình đã hỗ trợ xây mới 171 nhà; sửa chữa 68 nhà cho các hộ nghèo, hộ chính sách có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng, góp phần ổn định an sinh xã hội.

Tin cùng chuyên mục