Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Nỗ lực giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Trọng Bảo - 10:37, 28/11/2022

Mường Khương (tỉnh Lào Cai) là huyện vùng cao với gần 90% là đồng bào DTTS. Thời gian qua, huyện đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS” theo Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại chợ phiên Mường Khương
Tuyên truyền phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại chợ phiên Mường Khương

Ông Hoàng Trường Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Để tăng cường các giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, huyện Mương Khương đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 30/10/2017 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 2/1/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 - 2025 một cách thiết thực và hiệu quả.

Hiện nay, trên địa bàn huyện đã thành lập 18 mô hình thí điểm của tỉnh về phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong đó: Có 2 mô hình của Ban Dân tộc tỉnh tại 2 xã Cao Sơn, Tả Thàng; 16 mô hình cấp xã, thị trấn. Phòng Dân tộc huyện thường xuyên đôn đốc các xã, thị trấn duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, triển khai rộng rãi và nhân rộng trên địa bàn toàn huyện.

“Chúng tôi chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã thực hiện tốt việc rà soát, tuyên truyền, giáo dục nhằm ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ tảo hôn. Năm 2022 trên địa bàn huyện có 42 trường hợp có nguy cơ tảo hôn; trong đó, đã ngăn chặn thành công được 26/42 trường hợp, hiện còn 16 trường hợp đang tiếp tục tuyên truyền, vận động”, ông Minh cho biết thêm.

Tin cùng chuyên mục
Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Ý nghĩa từ chương trình “Ngày Chủ nhật Yêu thương”

Nhân dịp Tết Trung thu cổ truyền, ngày 23/9, tại Tp. Hạ Long (Quảng Ninh), Vụ Xã hội thuộc Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH Home Credit Việt Nam, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phổi Hà Nội đã phối hợp tổ chức chương trình Ngày Chủ nhật Yêu thương cho các em nhỏ thuộc Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh.