Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Phát huy vai trò của các Hợp tác xã góp phần nâng cao thu nhập cho lao động vùng cao

Trọng Bảo - 17:10, 03/02/2024

Cùng với thu hút đầu tư các nhà máy, cơ sở sản xuất quy mô lớn, nhiều địa phương vùng cao ở Lào Cai đang khuyến khích phát triển mô hình kinh tế theo tổ, nhóm, hợp tác xã. Qua đó, vừa gia tăng giá trị sản phẩm xã hội, vừa tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 27/5/2024

Tin trong ngày - 27/5/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 27/5, có những thông tin đáng chú ý sau: Quốc hội thảo luận hai phương án rút bảo hiểm một lần. Lễ hội Vì hòa bình: Tri ân, tôn vinh giá trị hòa bình trên “vùng đất lửa” Quảng Trị. Người đưa sản phẩm mo cau ra thế giới. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.