Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tăng cường huy động xã hội hóa góp phần xóa nhà tạm, nhà dột nát

Trọng Bảo - 21:26, 16/01/2024

Trong khi nguồn lực của Nhà nước hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, nhà ở dột nát có hạn, thì việc huy động các nguồn lực xã hội hóa có ỹ nghĩa rất quan trọng, tạo thêm động lực cho nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai vươn lên trong cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 18/6/2024

Tin trong ngày - 18/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 18/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Phát hiện sinh vật lạ trong hang động sâu ở Phong Nha - Kẻ Bàng. Có một thảo nguyên xanh giữa lòng Mèo Vạc. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.