Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS ở Đăk Glei

Ngọc Chí - 07:01, 14/03/2024

Huyện Đăk Glei (tỉnh Kon Tum) có gần 90% đồng bào DTTS sinh sống. Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Huyện ủy Đăk Glei đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng quan tâm công tác tạo nguồn phát triển Đảng viên, nhất là đảng viên ở các thôn, làng vùng đồng bào DTTS, vùng có tôn giáo. Qua đó, từng bước xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở ngày càng vững mạnh, từng đảng viên đã phát huy được vai trò đầu tàu gương mẫu ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 14/6/2024

Tin trong ngày - 14/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 14/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Xuất cấp gạo cho 3 địa phương dịp giáp hạt năm 2024. Đak Pơ (Gia Lai) Tổ chức Liên hoan hát ru, hát dân ca và nhạc cụ truyền thống. Làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS ở Kon Tum. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.