Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Quan tâm đào tạo nghề cho đồng bào DTTS ở Kon Tum

Ngọc Chí - 08:55, 21/02/2024

Thực hiện các chủ trương, chính sách về đào tạo nghề của Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS, các cấp, ngành cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã tập trung triển khai các giải pháp đào tạo nghề có hiệu quả. Đây được xem là chìa khóa giúp đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo.

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 11/4/2024

Tin trong ngày - 11/4/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 11/4, có những thông tin đáng chú ý sau: Xuất cấp hơn 746 tấn gạo hỗ trợ nhân dân Điện Biên và Bắc Kạn. Hỗ trợ đồng bào DTTS ở Kon Tum học làm du lịch. “Biệt đội” băng rừng phá bẫy, giải cứu muông thú ở rừng nguyên sinh Quảng Nam. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.