Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Quản Bạ (Hà Giang): Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc hàng hoá

Phạm Văn Phú - 21:38, 25/09/2023

Những năm gần đây, chính quyền huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi gia súc hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ. Hiệu quả từ chăn nuôi gia súc đã góp phần thúc đẩy quá trình xóa đói giảm nghèo cho địa phương.

 Một góc phiên chợ gia súc tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ.
Một góc phiên chợ gia súc tại xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ.

Để đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, huyện Quản Bạ đã đề ra các cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá. Thực hiện hỗ trợ lãi suất cho các hộ nghèo vay vốn để mua giống gia súc; hỗ trợ kinh phí để người dân mở rộng diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc; hỗ trợ người dân các loại vắc xin tiêm phòng khi dịch bệnh xảy ra; nâng cao chất lượng đàn gia súc bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo…. Nhờ đó, chương trình phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá trên địa bàn huyện ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến cuối năm 2022, tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu ngành Nông nghiệp của huyện Quản Bạ đã đạt 56,3%, trong đó chủ yếu là phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa với gia súc chủ lực là bò, trâu, ngựa và dê…

Nhờ nguồn kinh phí hỗ trợ của huyện, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Quản Bạ đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ. Nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo và có nguồn tích lũy, mở rộng quy mô, vươn lên làm giàu. 

Điển hình như hộ ông Vàng Seo Cón, dân tộc Mông, thôn Cốc Pa, xã Lùng Tám. Năm 2017, gia đình ông được huyện hỗ trợ kinh phí mua giống gia súc, phát triển trồng cỏ, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc.. . Đến năm 2019 gia đình ông Cón đã thoát nghèo và đã có nguồn tích lũy để mở rộng chăn nuôi. Từ năm 2021 đến nay, gia đình ông Cón mỗi năm xuất bán từ 1 - 2 con trâu, 3 - 4 con bò và hàng chục con dê…. mang lại nguồn thu từ 200 - 230 triệu đồng mỗi năm.

Hay như gia đình ông Cháng Văn Kim, dân tộc Nùng, thôn Trung Sơn, xã Quyết Tiến, trước kia thuộc diện hộ nghèo, nhờ được huyện hỗ trợ kinh phí mua giống gia súc và phát triển trồng cỏ, qua gần 3 năm, đến năm 2018 gia đình ông Kim đã thoát nghèo. Từ năm 2020 đến nay, gia đình ông Kim đã mở rộng phát triển chăn nuôi gia súc như trâu, ngựa, dê, lợn… mỗi năm mang về nguồn thu nhập từ 200 - 230 triệu đồng…

Từ cơ chế chính sách hỗ trợ của huyện cùng với sự hỗ trợ của tỉnh thông qua Chương trình “Phát triển nửa triệu con đại gia súc hàng hóa”, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền đã khuyến khích người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo quy mô gia trại và trang trại. 

Nhằm đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc, nhiều hộ nông dân của huyện Quản Bạ đã tận dụng các nguồn đất bỏ hoang và chuyển đổi những diện tích đất canh tác kém hiệu quả do thiếu nước tưới sang trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Từ đó đã tạo ra việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân trong huyện. 

Cũng nhờ có các chính sách hỗ trợ của huyện đã giúp người dân hình thành nên nhiều trang trại chăn nuôi gia súc (chủ yếu là trâu, bò, ngựa và dê) theo hướng hàng hoá, trong đó có khoảng 13 trang trại có số lượng đàn bò từ 10 - 15 con. Về diện tích trồng cỏ, hiện nay huyện Quản Bạ đã có khoảng 300ha và phấn đấu đến cuối năm 2023 huyện sẽ hỗ trợ người dân về giống và kỹ thuật để hoàn thành trồng mới 80 ha cỏ phục vụ chăn nuôi gia súc.

Có thể khẳng định: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá gắn với trồng cỏ ở huyện Quản Bạ là một định hướng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo và phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện Quản Bạ trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp huyện Quản Bạ đẩy mạnh công cuộc xóa đói giảm nghèo trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

Ông Hạng Dương Thành, Chủ tịch UBND huyện Quản Bạ cho biết: Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục vận động và hỗ trợ người dân đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gia súc theo quy mô gia trại gắn với mở rộng diện tích trồng cỏ, nhất là tại các xã có điều kiện thuận lợi về phát triển chăn nuôi gia súc như: Lùng Tám, Cao Pã Pờ, Quyết Tiến, Bát Đại Sơn, Cán Tỷ… Phấn đấu đưa giá trị chăn nuôi chiếm tỷ trọng trên 57,5% trong cơ cấu nông nghiệp của huyện vào cuối năm 2023.


Tin cùng chuyên mục
Đầu tư nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm gốm Chăm

Đầu tư nâng cao chuỗi giá trị cho sản phẩm gốm Chăm

HTX Gốm Chăm Bàu Trúc là một trong những đơn vị kinh tế tập thể tiêu biểu, hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận. HTX huy động các nguồn lực đầu tư nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, tăng thu nhập, bảo đảm cuộc sống người lao động gắn bó với làng nghề truyền thống. Đặc biệt, nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp”, tạo động lực đưa sản phẩm gốm Chăm phát triển lên tầm cao mới.