Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Media

Tạo đột phá cho cho nghề dệt thổ cẩm của đồng bào DTTS phát triển

Thúy Hồng - 18:43, 27/01/2024

Ở vùng DTTS, nghề dệt thổ cẩm là nét đẹp văn hóa truyền thống trong đời sống của bà con các dân tộc. Những năm qua, nghề này đã được các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển, nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo việc làm và thu nhập cho bà con. Tuy nhiên, đa phần các HTX dịch vụ thổ cẩm trên địa bàn vùng DTTS và miền núi đang còn gặp khó khăn, như chưa được đầu tư về cơ sở hạ tầng, chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm…

Tin cùng chuyên mục
Tin trong ngày - 21/6/2024

Tin trong ngày - 21/6/2024

Bản tin trong ngày của Báo Dân tộc và Phát triển, ngày 21/6, có những thông tin đáng chú ý sau: Lập đoàn giám sát về bảo vệ môi trường. Hồi hương cổ vật tượng đồng Champa bị bán trái phép ở nước ngoài. Người nông dân giỏi làm kinh tế, nhiệt huyết với phong trào địa phương. Cùng các thông tin khác trong vùng đồng bào DTTS và miền núi.