Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Quảng Nam: Bảo đảm các điều kiện sinh hoạt và học tập cho học sinh nội trú, bán trú vùng đồng bào DTTS và miền núi

T.Nhân - H.Trường - 20:32, 29/02/2024

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh miền núi yên tâm học tập, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn yêu cầu tăng cường bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và học tập cho trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Học sinh nội trú, bán trú vùng đồng bào DTTS và miền núi Quảng Nam được bảo đảm các điều kiện sinh hoạt và học tập
Học sinh nội trú, bán trú vùng đồng bào DTTS và miền núi Quảng Nam được bảo đảm các điều kiện sinh hoạt và học tập

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban ngành và UBND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các quyết định, kế hoạch của tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mầm non, học sinh nội trú, bán trú, học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với sở, ngành liên quan và chính quyền các địa phương thực hiện tốt các điều kiện về con người, chính sách phục vụ công tác bảo đảm an toàn cho trẻ em; hướng dẫn, chỉ đạo cơ sở giáo dục có tổ chức các bữa ăn cho trẻ em mầm non, học sinh bán trú, nội trú, học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi tăng cường các biện pháp, huy động các nguồn lực để bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn trường học; phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống cháy nổ trong trường học.

Các địa phương và cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chế độ, chính sách đối với trẻ em mầm non, học sinh; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở giáo dục; việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo…

Tin cùng chuyên mục
Gỡ khó cho Quỹ phát triển đất

Gỡ khó cho Quỹ phát triển đất

Quỹ phát triển đất là chính sách sử dụng nguồn tiền từ sử dụng đất và huy động những nguồn khác, phục vụ quá trình đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương. Tuy nhiên, ở các địa phương miền núi, việc khai thác nguồn quỹ này khá khó khăn.