Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Nam: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV

T.Nhân - H.Trường - 18:29, 29/02/2024

Nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Anh Tuấn đã chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng kế hoạch và triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức Đại hội.

Dự kiến Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra trong tháng 9/2024 tại Tp. Tam Kỳ, với khoảng 250 đại biểu chính thức và 80 đại biểu khách mời thuộc các địa phương, đơn vị có đông đồng bào DTTS sinh sống, làm việc. Đồng thời, chọn huyện Bắc Trà My làm Đại hội điểm, để rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện.

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019 được tổ chức trang trọng
Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ III năm 2019 được tổ chức trang trọng

Riêng đối với Đại hội các DTTS cấp huyện, đến nay tại các địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống (bao gồm Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My) đã thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, các Tiểu ban Đại hội; đồng thời ban hành kế hoạch Đại hội, triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội bảo đảm hoàn thành trước 30/6/2024 theo chỉ đạo của tỉnh.

Ngoài ra, các địa phương không đủ điều kiện tổ chức Đại hội theo quy định (có số lượng đồng bào DTTS dưới 5.000 người), gồm Hiệp Đức, Núi Thành, Tiên Phước, Phú Ninh, Đại Lộc, Tp. Tam Kỳ và Tp. Hội An sẽ tổ chức hội nghị liên tịch, nhằm chọn cử đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh và xét tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng tại Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh, sau khi có hướng dẫn chi tiết của Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV/2024, đến nay đã tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV/2024. Ngoài ra phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh, địa phương hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh lần thứ IV/2024.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam khẳng định: Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh là dịp tôn vinh, ghi nhận những đóng góp, vai trò của đồng bào DTTS trong phát triển kinh tế - xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội, tăng thêm tình đoàn kết giữa đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh.

Để Đại hội diễn ra trong điều kiện thuận nhất, ông Trần Anh Tuấn đề nghị, bên cạnh bám sát yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc, cần tập trung ban hành các văn bản, kế hoạch chuẩn bị Đại hội, văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết; phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các địa phương trong việc phối hợp, giám sát, hỗ trợ công tác chuẩn bị Đại hội. Trong trường hợp có vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ, báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội để kịp thời giải quyết, bảo đảm đại hội diễn ra trong điều kiện tốt nhất...
Tin cùng chuyên mục
Khánh Hòa: Thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng – “Lợi cả đôi đường”

Khánh Hòa: Thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ rừng – “Lợi cả đôi đường”

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), tỉnh Khánh Hòa đang tích cực triển khai Tiểu dự án 1 của Dự án 3 (Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị). Tỉnh Khánh Hoà tích cực chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương triển khai Dự án. Việc giao khoán bảo vệ rừng mang lại “lợi ích kép” khi các đơn vị có thêm nhân lực để giữ rừng, còn người dân nhận khoán có thêm thu nhập.