Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Kiên Giang: Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV năm 2024

Như Tâm - 19:19, 25/09/2023

Ngày 25/09, Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang cho biết, Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 895-CV/TU về hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các cá nhân tại Đại hội đại biểu các DTTS cấp cấp tỉnh lần thứ III năm 2019
Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc” cho các cá nhân tại Đại hội đại biểu các DTTS cấp cấp tỉnh lần thứ III năm 2019

Theo đó, nội dung công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quán triệt và cụ thể hóa Công văn số 1302/UBDT-DTTS, ngày 27-7-2023 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; đồng thời lãnh đạo Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện tổ chức Đại hội.

Về báo cáo chính trị của Đại hội, cần đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới,... từ Đại hội lần trước (lần thứ III) đến Đại hội lần này và kết quả thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS các cấp.

Tổ chức đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội các cấp, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân tộc trong giai đoạn mới.

Xây dựng các báo cáo điển hình của tập thể, cá nhân tiêu biểu về các lĩnh vực, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương... ; trong đó có đề xuất về giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống trên địa bàn tỉnh giai đoạn tiếp theo (khuyến khích xây dựng các báo cáo bằng video clip, ảnh, phóng sự...) 

Cũng theo Công văn số 895-CV/TU, ngoài một số nội dung hướng dẫn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Kiên Giang lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp tạo điều kiện thuận lợi, bố trí kinh phí để Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện tham mưu tổ chức tốt Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh chu đáo.

Giao Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội cấp tỉnh; xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện... Đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân vùng đồng DTTS số chào mừng Đại hội...

Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cấp huyện hoàn thành trước ngày 30/6/2024; cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 30/11/2024.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Chủ động ứng phó với cơn bão số 2 theo “3 trước, 4 tại chỗ”

Quảng Ninh: Chủ động ứng phó với cơn bão số 2 theo “3 trước, 4 tại chỗ”

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ninh đã và đang tập trung mọi nguồn lực để ứng phó với bão số 2. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diên đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 2 tại thành phố Móng Cái, nơi dự kiến cơn bão số 2 sẽ ảnh hưởng trực tiếp.