Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Chính sách dân tộc

Quảng Nam: Đầu tư gần 36 tỷ đồng thực hiện Dự án sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông

T.Nhân - H.Trường - 09:45, 23/05/2024

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông (huyện Nam Giang).

Dự án sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông gồm bồi thường, giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 5,87 ha; đầu tư xây dựng các hạng mục san nền diện tích khoảng 753 m2; bê tông sân nền diện tích khoảng 1.273 m2; làm tường rào và mương thoát nước; bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Tỉnh Quảng Nam: đầu tư gần 36 tỷ đồng để thực hiện Dự án sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông
Tỉnh Quảng Nam: đầu tư gần 36 tỷ đồng để thực hiện Dự án sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông

Dự án thực hiện tại thị trấn Thạnh Mỹ trong giai đoạn 2023 - 2025 với tổng mức đầu tư gần 36 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh, do UBND huyện Nam Giang làm chủ đầu tư. Dự án tạo cơ hội sắp xếp, bố trí ổn định dân cư theo quy hoạch đã phê duyệt; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với các vùng phát triển; góp phần cải thiện đời sống Nhân dân...

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Nam Giang (chủ đầu tư dự án) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát, đôn đốc đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, thực hiện báo cáo giám sát đầu tư theo quy định; kịp thời báo cáo UBND tỉnh xử lý các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án.

Tin cùng chuyên mục
Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Thọ Xuân (Thanh Hóa): Phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển

Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) lần thứ IV, năm 2024 với chủ đề ''Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững - Góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030".