Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đẩy mạnh tuyên truyền vận động Công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Quảng Nam: Hơn 2.000 hộ dân miền núi được hỗ trợ sắp xếp dân cư giai đoạn 2021 - 2023

T.Nhân - H.Trường - 07:57, 24/12/2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Quảng Nam cho biết, qua 3 năm triển khai Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh về quy hoạch cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, có khoảng 2.080/7.821 hộ tham gia thực hiện; trong đó có 2.050 hộ di dời chỗ ở, với tổng kinh phí phân bổ hơn 187 tỷ đồng.

Sắp xếp dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh miền núi Quảng Nam
Sắp xếp dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh miền núi Quảng Nam

Việc thực hiện Nghị quyết đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh miền núi. Đồng thời tạo điều kiện rà soát, quy hoạch bố trí dân cư gắn với phát triển sản xuất phù hợp với từng thôn bản, điểm dân cư... bảo đảm việc xây dựng kết cấu hạ tầng, góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản người dân trước thiên tai, bão lũ.

Quá trình triển khai đã phát huy vai trò chủ thể người dân, nhận sự hưởng ứng cao của cộng đồng, góp phần thực hiện thuận lợi công tác sắp xếp dân cư miền núi. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, nhất là trong đánh giá mức độ an toàn tại các điểm tái định cư, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ sau di dời gặp khó khăn...

Để đáp ứng nhu cầu triển khai, thời gian tới, Sở NN&PTNT kiến nghị UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh chỉ tiêu số hộ sắp xếp, ổn định dân cư giai đoạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết 23 của HĐND tỉnh từ 7.821 hộ thành 4.691 hộ; đồng thời quan tâm hỗ trợ đầu tư khu tái định cư tập trung cho các huyện khó khăn về quỹ đất bố trí dân cư.

Trên cơ sở số hộ cần sắp xếp dân cư giai đoạn 2024 - 2025, Sở NN&PTNT đề nghị các địa phương chủ động rà soát quỹ đất trên địa bàn, đưa vào quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm để tổ chức thực hiện. Các địa phương khẩn trương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư theo quy định.

Tin cùng chuyên mục
Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”

Ngày 28/12, tại Tp. Kon Tum (Kon Tum), Ủy Ban Dân tộc tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Cơ chế chính sách đặc thù nhằm tạo sinh kế, việc làm bền vững, sắp xếp ổn định dân cư vững chắc cho đồng bào DTTS vùng biên giới”. Ông Đào Xuân Quy - Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy Ban Dân tộc) và ông Đinh Quốc Tuấn - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum đồng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo các sở, ban, ngành của 5 tỉnh Tây Nguyên.