Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Quảng Ngãi: Tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư và Chương trình Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi vào cuối tháng 4

T.Nhân - 18:12, 17/03/2023

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư và Chương trình Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp ở vùng đồng DTTS và miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Đây là một nội dung nằm Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 mà tỉnh đang triển khai.

Dịp này cũng là cơ hội để các huyện miền núi Quảng Ngãi giới thiệu về tiềm năng và triển vọng thu hút đầu tư
Dịp này cũng là cơ hội để các huyện miền núi Quảng Ngãi giới thiệu về tiềm năng và triển vọng thu hút đầu tư

Mục đích của Hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm cung cấp thông tin, quảng bá cơ hội đến các nhà đầu tư đang quan tâm và có nhu cầu đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh; giới thiệu các mô hình khởi nghiệp thành công nhằm lan tỏa, xây dựng các mô hình khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh ở vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh.

Chương trình Hội nghị thu hút đầu tư và Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Ngãi, do Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, dự kiến diễn ra vào ngày 19/4, gồm các nội dung: Giới thiệu khái quát Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2025 và tiềm năng, thế mạnh, chính sách ưu đãi để kêu gọi thu hút đầu tư ở vùng đồng bào DTTS và miền núi tỉnh Quảng Ngãi; trao Quyết định đầu tư Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; ký kết hợp đồng giữa các đơn vị liên kết triển khai thực hiện các dự án, kế hoạch liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Ngoài ra, trong khuôn khổ Chương trình còn có các hoạt động như: Chiếu phóng sự tuyên truyền về các mô hình khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; đối thoại, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi; trao quà cho các mô hình khởi nghiệp thành công ở vùng đồng bào DTST và miền núi; trao quà cho học sinh, sinh viên là DTTS nghèo vượt khó; ra mắt Câu lạc bộ Khởi nghiệp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi và phát động phong trào thi đua khởi nghiệp ở vùng đồng bào DTTS và miền núi…

Dịp này, các huyện Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long cũng chuẩn bị nội dung tự giới thiệu tiềm năng và triển vọng của địa phương để xúc tiến đầu tư.

Tin cùng chuyên mục
Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Đánh giá thực chất tồn tại, hạn chế (Bài 1)

Bước tiến mới của lĩnh vực công tác dân tộc: Đánh giá thực chất tồn tại, hạn chế (Bài 1)

LTS: Đề án Tổng thể và Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 là dấu mốc lịch sử trong lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc. Để có được dấu mốc đó, Đảng, Nhà nước đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt chủ trương, không chỉ cho giai đoạn 2021 – 2030 mà còn định hướng dài hơi cho lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, với tầm nhìn đến năm 2045.