Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

“Quyết liệt triển khai, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trong giai đoạn mới”

Lê Hường - 19:28, 28/04/2022

Chiều 28/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (UBDT) do Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk về thực hiện công tác dân tộc, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn; lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT.

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Đắk Lắk có Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung; Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Y Vinh Tơr; Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị và lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương.

Báo cáo với Đoàn công tác về kết quả thực hiện công tác dân tộc 4 tháng đầu năm 2022 và tình hình triển khai Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul cho biết: Thời gian qua, việc triển khai thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh được đẩy mạnh.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Công tác phối hợp giữa cơ quan công tác dân tộc với các cấp, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố được thực hiện chặt chẽ. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là đồng bào DTTS tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn; kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa đã có bước phát triển.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, UBND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khen thưởng cho 196 Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh trong năm 2021; chỉ đạo Ban Dân tộc phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công Thương tổ chức thẩm định kết quả rà soát thôn, buôn đặc biệt khó khăn đối với các thôn, buôn đã sáp nhập, giải thể hoặc đổi tên theo các Nghị quyết của HĐND tỉnh; ban hành Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 18/1/2022 phê duyệt danh sách đưa ra, thay thế Người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh…

Về tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025 và Quy chế hoạt động. Hiện nay đã có 15/15 huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện. Các huyện đang tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo chung cho các chương trình mục tiêu quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị chia sẻ thêm một số thông tin tại địa phương
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị chia sẻ thêm một số thông tin tại địa phương

Trên cơ sở hướng dẫn của UBDT, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11768/KH-UBND ngày 30/11/2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tiến hành tổ chức rà soát, xác định các nội dung chính sách, đối tượng thụ hưởng, phạm vi, địa bàn thực hiện Chương trình.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương báo cáo kết quả rà soát thông tin, số liệu liên quan để hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình MTQG của tỉnh. Trong kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách tỉnh đã bố trí 220.000 triệu đồng để đối ứng thực hiện Chương trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị khẳng định: Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và địa phương rất quan tâm đến công tác dân tộc, cụ thể bằng các nghị quyết chuyên đề liên quan đến công tác dân tộc. Nhờ đó, đời sống của đồng bào DTTS đã cải thiện rất nhiều cả về vật chất và tinh thần. Chia sẻ một số khó khăn đặc thù ở vùng đồng bào DTTS của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mong muốn UBDT tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để tỉnh thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc trong thời gian tới, nhất là việc triển khai chương trình MTQG, trong đó có công tác ổn định dân cư di cư tự phát.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt, trong giai đoạn Chương trình MTQG là chương trình tổng thể, toàn diện, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương vùng đồng bào DTTS và miền núi nên phải có cách làm hài hòa, phát huy sức mạnh của người dân

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh bày tỏ mong muốn tỉnh tập trung quan tâm công tác giảm nghèo trong đồng bào DTTS; ngoài hệ thống chính sách của Trung ương, tỉnh có các chính sách đặc thù để hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những vùng khó khăn; đồng thời quyết liệt triển khai, thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình MTQG; quan tâm bổ sung con người, cơ sở vật chất cho ngành công tác dân tộc; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành.

Để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG và các chính sách dân tộc khác, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đề nghị tỉnh quan tâm đến ngành công tác dân tộc về con người, cơ sở vật chất bằng cách nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân tộc; tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin với các cơ quan trung ương, UBDT nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vương mắc, để chương trình phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Thứ trưởng Phó chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn trao quà lưu niệm cho UBND tỉnh Đắk Lắk
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Thứ trưởng Phó chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn trao quà lưu niệm cho UBND tỉnh Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk có 15 huyện, thị xã, thành phố; 184 xã, phường, thị trấn; 2.152 thôn, buôn, tổ dân phố. Toàn tỉnh có 49 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào DTTS chiếm 35,7% dân số toàn tỉnh.

Giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh có 130 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có 54 xã khu vực III, 519 thôn, buôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi. Theo tiêu chuẩn nghèo gia đoạn 2022 - 2025, năm 2021, tỉnh Đắk Lắk có 12,79% hộ nghèo, trong đó hộ nghèo DTTS chiếm tỷ lệ 65,23% tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS ở Kon Tum

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong lòng đồng bào DTTS ở Kon Tum

Khi nghe tin đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ trần, một không khí trầm buồn lan tỏa khắp thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở tỉnh Kon Tum. Đồng bào DTTS ở tỉnh Kon Tum bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn, bởi đất nước mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân.