Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Si Ma Cai phát triển đảng viên người DTTS

PV - 13:58, 10/10/2018

Nếu như nhiều năm trước, công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào DTTS ở Si Ma Cai (Lào Cai) rất khó khăn, thì trong vài năm trở lại đây, Si Ma Cai lại là điểm sáng về công tác này, hoàn toàn xóa các thôn “trắng” đảng viên. Đó là kết quả cách làm sáng tạo của Đảng bộ huyện trong công tác tạo nguồn và phát huy vai trò của đảng viên.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVII đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là phát triển thêm hơn 800 đảng viên. Để hoàn thành mục tiêu này, Đảng bộ huyện Si Ma Cai đã đề ra mục tiêu phấn đấu cho từng năm, trong đó chú trọng phát triển đảng viên người DTTS.

baodantoc_si_ma_cai Việc quan tâm phát triển cán bộ đảng viên người DTTS đã góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo ở địa phương. (Cán bộ xã Sín Chéng hướng dẫn người dân nuôi nhốt trâu trong chuồng trại).

Để tạo nguồn kết nạp đảng viên chất lượng, Huyện ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp quần chúng có nhận thức sâu sắc về Đảng, hiểu biết về vai trò, nhiệm vụ của đảng viên, từ đó có động cơ phấn đấu vào Đảng. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương rà soát, phát hiện quần chúng người DTTS ưu tú, giới thiệu cho các chi bộ theo dõi, giúp đỡ để họ có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và bồi dưỡng kết nạp.

Những đảng viên người DTTS mới được kết nạp luôn được đảng bộ, chi bộ quan tâm giáo dục, bồi dưỡng, thử thách và rèn luyện. Do vậy, đảng viên người DTTS trở thành những cá nhân điển hình, gương mẫu tại các thôn, bản nơi cư trú và là tấm gương sáng để quần chúng noi theo. Họ không chỉ tiên phong trong các phong trào, hoạt động xã hội mà còn là điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ huyện Si Ma Cai đạt được những kết quả quan trọng, nhất là phát triển đảng viên người DTTS. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được gần 700 đảng viên, trong đó có hơn 400 đảng viên người DTTS, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên hơn 2.000 đảng viên, trong đó hơn 1.100 đảng viên người DTTS.

Ông Vũ Văn Cài, Bí thư Huyện ủy Si Ma Cai cho biết: Kinh nghiệm để một huyện vùng cao còn nhiều khó khăn trở thành điểm sáng trong công tác phát triển đảng viên người DTTS, đó là: Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra nhiều chính sách khuyến khích quần chúng trẻ người DTTS vào Đảng; chỉ đạo người có uy tín, đảng viên tại các chi bộ phải gương mẫu, là cơ sở để quần chúng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên người DTTS, qua đó thu hút thêm nhiều quần chúng ưu tú nhận thức về Đảng và thấm nhuần đạo đức cách mạng của Đảng.

Với nhiều giải pháp thiết thực, Si Ma Cai đang là một trong những địa phương có tỷ lệ đảng viên người DTTS cao nhất trên địa bàn tỉnh. Đảng trở thành ngọn cờ dẫn dắt các phong trào kinh tế-xã hội phát triển, cuộc sống của đồng bào nơi mảnh đất nghèo ngày càng khởi sắc.

VÂN THẢO

Tin cùng chuyên mục