Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Sóc Trăng: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức

Minh Thu - 00:09, 07/03/2024

Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp với UBND huyện Châu Thành tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc trên địa bàn. Đây là nội dung thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 (Chương trình MTQG 1719) năm 2024 cho cán bộ, công chức, viên chức (thuộc nhóm đối tượng 4).

Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham dự lớp bồi dưỡng, 78 học viên là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan ban ngành trên địa bàn huyện Châu Thành đã được truyền đạt các chuyên đề: Tổng quan về các DTTS ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng DTTS vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; công tác quốc phòng - an ninh ở vùng DTTS.

Theo Ban Tổ chức, lớp bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao và cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa DTTS, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào DTTS. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Tin cùng chuyên mục
Lào trang trọng tổ chức Lễ Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào trang trọng tổ chức Lễ Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bắt đầu từ 8h sáng 25/7 tại Thủ đô Viêng Chăn, trụ sở Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào, trụ sở Văn phòng Quốc hội và trước đó là tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Lễ Quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được tổ chức trang trọng.