Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thông tin đối ngoại đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sơn La đã tổ chức đào tạo hàng nghìn lưu học sinh Lào

Thùy Như - Thu Hằng - 06:57, 17/11/2023

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-CP ngày 05/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã xây dựng mối quan hệ hợp tác quốc tế với các tỉnh nước CHDCND Lào trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm qua, công tác đào tạo lưu học sinh Lào luôn là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh Sơn La trong hợp tác về giáo dục và đào tạo với các tỉnh nước CHDCND Lào. Theo đó, đã có hằng nghìn du học sinh Lào được học tập, đào tạo tại tỉnh Sơn La.


Gặp mặt lưu học viên nước CHDCND Lào đang học tập tại tỉnh Sơn La năm 2023
Gặp mặt lưu học viên nước CHDCND Lào đang học tập tại tỉnh Sơn La năm 2023

Theo thống kê từ năm 2015 đến nay, đã có gần 3.000 em du học sinh Lào đến học tập tại tỉnh Sơn La. Trong đó, có hơn 2.000 em học sinh Lào đã hoàn thành chương trình đào tạo và trở về nước công tác. Hiện còn có gần 1.000 em đang theo học tại Trường Đại học Tây Bắc, Trường Cao đẳng Sơn La, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La và Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sơn La. Ngoài ra, hệ đào tạo dạy tiếng việt cho các bộ là  hơn 600 người, sau khi hoàn thành chương trình đào tạo đã trở về nước công tác.

Qua đánh giá về kết quả hợp tác đào tạo nguồn nhân lực các tỉnh Bắc Lào cho thấy, nhiều lưu học sinh Lào sau khi tốt nghiệp về nước công tác đã giữ các vị trí quan trọng, chủ chốt trong các cơ quan nhà nước, phục vụ tốt vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Bên cạnh đó, tỉnh Sơn La đã có nhiều giải pháp, chương trình, kế hoạch trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào. Từ năm 1969, tỉnh Sơn La đã giúp các tỉnh bạn đào tạo tập huấn cán bộ, đến nay đã có hàng nghìn cán bộ, học sinh, sinh viên các tỉnh Bắc Lào được học tập tai các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sơn La. Ngoài ra, Sơn La còn ban hành chính sách hỗ trợ lưu học sinh Lào trong thời gian học tập tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn tỉnh...

Những kết quả trên đã và đang tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào và mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào.

Tin cùng chuyên mục
Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Bình Định: Phát huy hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phi chính phủ nước ngoài

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động, tiếp nhận viện trợ và triển khai thực hiện các dự án, phi dự án phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2023. Qua đó, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giúp các địa phương từng bước ổn định an sinh xã hội.