Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sức khỏe

Tập huấn phòng, chống tác hại của thuốc lá cho hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân

Công Minh - 06:25, 06/12/2023

Mới đây, Hội Nông dân huyện Bạch Thông đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn tổ chức 5 lớp tập huấn về PCTH của thuốc lá năm 2023 cho hơn 200 cán bộ, hội viên nông dân các xã Cao Sơn, Vũ Muộn, Sỹ Bình, Vi Hương, Tân Tú.

Cán bộ, hội viên nông dân nhiều xã tại huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tham gia lớp tập huấn về PCTH của thuốc lá
Cán bộ, hội viên nông dân nhiều xã tại huyện Bạch Thông, Bắc Kạn tham gia lớp tập huấn về PCTH của thuốc lá

Thông qua lớp tập huấn, cán bộ, hội viên nông dân các xã được truyền đạt về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, cũng như các quy định của Luật PCTH của thuốc lá.

Tại các lớp tập huấn, học viên được trao đổi về việc triển khai xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá; quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác PCTH của thuốc lá.

Là người trực tiếp tham gia lớp tập huấn về PCTH của thuốc lá, ông Nông Văn Mậu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông cho biết: “Lớp tập huấn thực sự rất bổ ích đối với hội viên, nông dân tại địa phương. Lâu nay, chúng tôi nghe nhiều đến tác hại của hút thuốc lá, nhưng không hiểu rõ về thành phần độc tính của khói thuốc hay nguy cơ bệnh tật do khói thuốc gây ra với người hút, lẫn những người xung quanh. Những kiến thức tiếp nhận được từ lớp tập huấn giúp chúng tôi làm tốt hơn về công tác tuyên truyền, vận động người dân trong việc từ bỏ thuốc lá”.

Có thể nói, các lớp tập huấn đã giúp nhiều cán bộ, hội viên nông dân tại huyện Bạch Thông nâng cao nhận thức đầy đủ về tác hại của thuốc lá. Từ đó, mỗi thành viên tham gia tập huấn sẽ là những tuyên truyền viên tích cực vận động gia đình và hội viên nông dân tự giác, gương mẫu chấp hành các quy định, pháp luật về Luật PCTH của thuốc lá, góp phần tạo môi trường sống, môi trường làm việc trong lành không có khói thuốc.