Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Công tác Dân tộc

Thái Nguyên: Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đồng Hỷ lần thứ IV thành công tốt đẹp

Vân Khánh - 09:29, 15/05/2024

Chiều 15/5, Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, năm 2024, với chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững” đã thành công tốt đẹp.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Tham dự Đại hội có: Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND; Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại biểu đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; các vị lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ; Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới, các đại biểu đại diện cho Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 50.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện.

Báo cáo chính trị tại Đại hội cho thấy, sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ ba và 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đồng Hỷ lần thứ XXV, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm giữ vững. Công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và các chính sách dân tộc được tăng cường.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đồng Hỷ lần thứ IV, năm 2024 phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng và nhiều chương trình, chính sách trọng tâm, trọng điểm khác được quan tâm triển khai đồng bộ, tạo nên sức mạnh tổng hợp, phát huy hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đặc biệt ở những vùng đặc biệt khó khăn, vùng đông đồng bào DTTS sinh sống... Đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững.

Theo đó, đến nay toàn huyện có 11/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Văn Hán, Nam Hòa, Minh Lập, Hóa Trung), 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Minh Lập, Hóa Trung), xã Văn Lăng đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Thực hiện huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới với số kinh phí trên 668,577 tỷ đồng. Nhân dân tham gia hiến trên 22 ha đất các loại để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn… 

Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 99,79% xóm có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 100% xóm, bản có điện lưới quốc gia; tỷ lệ số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ số hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 96,18%.

Các đại biểu là người DTTS trên địa bàn huyện dự Đại hội
Các đại biểu ltham dự Đại hội

Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS không ngừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo DTTS hằng năm giảm trên 2,7%/năm. Theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2022 - 2025, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ có 2.814 hộ nghèo người DTTS/12.644 hộ chiếm tỷ lệ 22,24%. Đến nay, số hộ nghèo đa chiều là người DTTS còn 1.816 hộ/11.560, chiếm tỷ lệ 15,71%. Trong 2 năm 2022, 2023, trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giảm 998 hộ nghèo đa chiều là người DTTS tương ứng với 8,38% vượt kế hoạch đề ra (3%/năm)…

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Quang Dũng - Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ, cho biết Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024 tiếp tục khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc huyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt là những việc làm cụ thể, sáng tạo trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, vì sự phát triển đi lên của huyện Đồng Hỷ. Đại hội cũng đã biểu dương các vị đại biểu, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc, Chủ tịch UBND huyện tôn vinh, trao tặng những phần thưởng đầy ý nghĩa.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại hội
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Đại hội

Với chủ đề của Đại hội “Nhân dân các dân tộc huyện Đồng Hỷ đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”, thay mặt cho đồng bào các DTTS huyện Đồng Hỷ, toàn thể Đại hội cũng bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm xuống dưới 8%; phấn đấu 100% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; bảo tồn, phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; 100% xóm có Nhà văn hóa đạt chuẩn; 85% xóm có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đồng Hỷ lần thứ IV, năm 2024 biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Đồng Hỷ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc 5 năm qua (2019 - 2024). Đồng thời, đề nghị đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất để thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu một cách chính đáng; xứng đáng với truyền thống quý báu từ ngàn đời nay của đồng bào các dân tộc.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. Đồng thời, tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân của huyện Đồng Hỷ vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác dân tộc, giai đoạn 2019 - 2024.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thái Nguyên lần thứ III gồm 19 đại biểu và thông qua dự thảo quyết tâm thư Đại hội, giai đoạn 2024 - 2029.

Tin cùng chuyên mục
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc mở rộng lần thứ 57 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc mở rộng lần thứ 57 nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 57, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.